Eesti Pank väljastas IV kvartalis sularaha 202 miljoni euro väärtuses

Autori Kristjan Lember pilt

Kristjan Lember

sularaha analüütik

Postitatud:

02.02.2023

2022. aasta IV kvartalis väljastas Eesti Pank ringlusse 6,05 miljonit pangatähte väärtuses 202 miljonit eurot. Enim väljastati 50euroseid pangatähti, mis moodustasid väljastatud pangatähtede arvust 50%. Eelmise kvartaliga võrreldes oli väljastatud sularaha maht veidi väiksem, kuid jäi üldiselt samale tasemele.

Eesti Panka tagastati IV kvartalis 4,98 miljonit pangatähte väärtuses 166 miljonit eurot. Enim tagastati 50euroseid pangatähti, mis moodustasid 40% kõikidest tagastatud pangatähtedest. Sorteerimise käigus hävitati 0,8 miljonit käibekõlbmatut pangatähte; ülejäänud suunati tagasi ringlusse.

Võrreldes eelmiste aastatega väljastati ja tagastati pangatähti 2022. aastal ligikaudu samas mahus (vt joonist).

 

Eesti Pank väljastas IV kvartalis ringlusse 6,4 miljonit käibemünti väärtuses 2,6 miljonit eurot. Enim väljastati 1- ja 2sendiseid münte, mille osakaal väljastatud müntide koguarvus moodustas 48%. Neid münte saavad inimesed küll vahetusrahana poes tagasi, kuid ise kasutavad harva.

IV kvartalis tagastasid kommertspangad Eesti Panka 2,5 miljoni euro väärtuses käibemünte. Võrreldes eelmiste aastatega väljastati ja tagastati münte 2022. aastal ligikaudu samas mahus (vt joonist).

Münte saab mündimasinate kaudu oma pangakontole kanda kümnes asukohas üle Eesti.

2022. aastal läbi viidud euroala makseharjumuste uuring näitas, et sularaha on endiselt kõige sagedamini kasutatav maksevahend. Sularaha ja pangakaarte kasutati Eestis müügikohtades tehtud maksetehingutes võrdselt ehk 46%. Isikutevahelistes tehingutes eelistatakse sularaha 50% juhtudest, millele järgnevad mobiilimaksed (25%) ja seejärel muud makseviisid (25%).

Sularahaautomaatidest võeti IV kvartalis raha välja 6,1 miljonil korral ja enam kui 997 miljoni euro väärtuses. Aastavõrdluses jäi pangaautomaadist sularaha väljavõtmiste arv samaks. Sularaha sissemaksetehinguid tehti IV kvartalis 541,2 miljoni euro väärtuses, mis jäi aastataguse mahuga samale tasemele.

Praegu on Eestis 669 sularahaautomaati, neist 250 sularaha sissemaksevõimalusega. Peale sularahaautomaatide saab sularahatehinguid teha ka 25 pangakontoris. Pankade ja müügikohtade koostöös saab sularaha välja võtta ligi 700 kohast üle Eesti. Vt Kust ma veel saan sularaha välja võtta?

Sularaha kättesaadavus nii kogu euroalal kui ka Eestis on 2022. aasta maksekäitumise uuringu kohaselt väga hea. Kui euroalal keskmiselt pidas sularaha lihtsasti kättesaadavaks 89% vastanutest, siis Eestis koguni 94%.

Eesti krooni sularaha vahetamine

Eesti Pank vahetab endiselt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. 2022. aasta IV kvartalis tehti Eesti Pangas 174 kroonisularaha vahetustehingut 34 670 euro väärtuses. Praeguseks on ümber vahetamata veel 43,7 miljoni euro väärtuses Eesti kroone: arvuliselt 28,4 miljonit pangatähte (37 miljoni euro väärtuses) ja 319,7 miljonit münti (6,7 miljoni euro väärtuses). Huvi kroonide ümbervahetamise vastu on viimastel aastatel olnud väga väike. Osa kroone on aja jooksul ka kadunud või hävinenud.

Eesti Panga sularahaekspertiis

Eesti Pank vahetab ümber rikutud ja kahjustada saanud europangatähti ja -münte. 2022. aasta IV kvartalis tehti 42 sularahaekspertiisi, mille käigus analüüsiti 670 pangatähe ehtsust ja vajaduse korral määrati nende kahjustuse ulatus. Ümber vahetatakse pangatähed, millest on säilinud enam kui pool. Kahjustatud pangatähed kõrvaldatakse ringlusest ning hävitatakse.

IV kvartalis registreeriti Eesti kohtuekspertiisi instituudi andmetel Eestis 316 võltsitud europangatähte, millest suurem osa olid 20- ja 50eurosed kupüürid. Samal perioodil tuvastati ka 53 mündivõltsingut.

  • Eesti krooni pangatähti ja münte saab vahetada keskpanga muuseumipoes muuseumi lahtiolekuaegadel teisipäevast reedeni kl 12–17 ja laupäeviti kl 11–16, tel 668 0650.
  • Rikutud või kahjustada saanud pangatähtede ekspertiisi saatmiseks on võimalik samuti pöörduda Eesti Panga muuseumipoodi.

Lisateave
Evelin Jürisson
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 6680 965

Meediapäringud
[email protected]