Eesti Pank väljastas teises kvartalis 255 miljoni euro väärtuses sularaha

Autori Martti Näksi pilt

Martti Näksi

Eesti Panga sularaha analüütik-ekspert

Postitatud:

04.08.2021

2021. aasta teise kvartali kokkuvõttes kahanes Eesti Pangast väljastatud pangatähtede maht eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 20,5 protsenti. Eesti Pank laseb pangatähti ja käibemünte ringlusesse vastavalt nõudlusele. Selle aasta teises kvartalis väljastas Eesti Pank ringlusesse 255 miljoni euro väärtuses sularaha – enam kui 251 miljoni euro väärtuses pangatähti ja 4,2 miljoni euro väärtuses münte. Keskpanka tagastati 144,5 miljoni euro väärtuses pangatähti ja 1,4 miljoni euro väärtuses münte. Euroopa Keskpanga analüütikute äsja avaldatud uurimuse tulemused kinnitavad*, et sularaha kasutamine on ohutu ning viiruse levimine pangatähtede ja müntide kaudu on marginaalne.

Suurim nõudlus on endiselt 50euroste kupüüride järele, mis moodustavad ligikaudu 77 protsenti kõigist Eesti Pangast väljastatud pangatähtedest. Teises kvartalis suurenes nõudlus müntide järele, mis on tavapärane suvekuudel, kui toimub palju väliüritusi. Jätkuvalt moodustasid väljastatud müntidest suurima osakaalu 1- ja 2sendised.

Eestis on 700 sularahaautomaati, millest 207 on sularaha sissemaksevõimalusega. Sularahatehinguid saab teha üle leti 29 pangakontoris. Poekassast sularaha väljavõtmise teenus on kättesaadav 660 asukohas üle Eesti ehk sularaha väljavõtmise võimalus on vähemalt 10 km raadiuses 98,4 protsendil Eesti elanikest (vt joonis 1).

Joonis 1. Sularaha väljavõtmise võimaluste paiknemine piirkonniti

2021. aasta teises kvartalis võeti Eestis sularahaautomaatidest välja raha 6,6 miljonil korral ja enam kui 925 miljoni euro väärtuses, mis on võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga kasvanud vastavalt 7,5 protsenti ja 11,2 protsenti (vt joonis 2). Sularaha sissemaksetehinguid tehti teises kvartalis 488 miljoni väärtuses, mida on 24,2 protsenti enam kui aasta tagasi.

Joonis 2. Eestis tehtud sularaha väljavõtmise tehingute arv ja käive sularahaautomaatides

 

Eesti krooni sularaha vahetamine

Eesti Pank vahetab endiselt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. Teises kvartalis tehti 136 kroonisularaha vahetustehingut ligi 36 000 euro väärtuses. Ringlusest on tagasi tulemata 28,5 miljonit pangatähte ja 320 miljonit münti koguväärtusega 44,3 miljonit eurot, millest osa on jäädavalt kadunud või hävinenud.

Eesti Pangas teostatud sularahaekspertiisid

Eesti Pank vahetab ümber rikutud ja kahjustada saanud europangatähti ja -münte. 2021. aasta teises kvartalis tehti 29 ekspertiisi, mille käigus analüüsiti 328 pangatähe ehtsust ja määrati sularahakahjustuste ulatus. Ümbervahetamisele kuuluvad pangatähed, millest on säilinud enam kui pool. Kahjustatud pangatähed kõrvaldatakse ringlusest ja hävitatakse. Eesti kohtuekspertiisi instituudi andmetel registreeriti Eestis teises kvartalis 79 võltsitud europangatähte, millest suurema osa moodustasid 20- ja 50eurosed kupüürid. Samal perioodil tuvastati 12 mündivõltsingut. Eestis avastatud võltsingute arv on nii absoluutarvult kui ka ringlusesse lastud ehtsate pangatähtede ja müntide kogusega võrreldes marginaalne.

Lisainfo

Lisateave:
Ingrid Schmuul
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 668 0965, 5697 9146
Meediapäringud [email protected]