Ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfell kasvas juulis aasta võrdluses 4,1%

Postitatud:

26.08.2015

Eesti ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud laenude ja liisingute maht suurenes juulis 259 miljoni euro võrra, 15,8 miljardi euroni. Finantseerimisportfell kasvas aastaga 4,1%.

Ettevõtetele väljastatud laenu- ja liisinguportfelli aastakasv kiirenes juulis 4,2%ni. Kuu jooksul väljastati ettevõtetele laene 980 miljoni euro ulatuses, mis on viimaste aastate suurim maht. Iseäranis paistis silma uute pikaajaliste laenude suur maht, millesse panustasid ka mõned suuremahulised tehingud. Pikaajalisi laene anti varasemast rohkem peamiselt töötleva tööstuse, kinnisvara- ja kaubandussektori ettevõtetele.

Eluasemelaenude portfell jätkas mõõdukat kasvu ning suurenes aastaga 3,9%. Uusi eluasemelaene anti kuuga viimaste aastate suurimas mahus ehk 89 miljoni euro väärtuses. Majapidamiste muude laenude ja liisingute kasvutempo on viimastel kuudel kiirenenud, osaliselt ka autoliisingu ja ‑laenude mahu kasvu tõttu.

Pankade väljastatud laenude keskmised intressimäärad püsivad tänu baasintressimääradele jätkuvalt madalad. Eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimäärad jäid juulis eelmise kuu tasemele ehk 2,2% juurde.

Tähtajaks tasumata laenude maht suurenes juulis pisut, nagu ka eelmistel kuudel, kuid on jätkuvalt väike. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude maht oli kuu lõpus 1,7% laenuportfellist. Tähtajaks tasumata laenude maht on viimastel kuudel suurenenud peamiselt tööstus- ja põllumajandusettevõtete puhul.

Sarnaselt viimaste kuudega kasvasid majapidamiste hoiused juulis aasta võrdluses 8%. Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kogumaht jäi juulis ettevõtete hoiuste mõningase vähenemise tõttu eelmise kuu lõpu taseme ehk 10,3 miljardi euro juurde.


Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas www.eestipank.ee/press/fotopank

Lisateave:
Piret Putko
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank