Hoiuste mahu kasv kiirenes novembris aasta võrdluses 10% juurde

Postitatud:

23.12.2015

Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfell jätkas novembris stabiilset kasvu. Portfelli maht oli kuu lõpus 15,9 miljardit eurot ehk 3,6% suurem kui aasta tagasi. Ettevõtete laenude ja liisingute maht kasvas aastataguse ajaga võrreldes 3,1%. Sama moodi kui eelmistel kuudel kasvas teistest kiiremini kaubandus-, tööstus- ja energeetikaettevõtetele väljastatud laenude maht.

Eluasemelaenude maht suurenes novembris aasta võrdluses 4%. Uusi eluasemelaene väljastati 81 miljoni euro väärtuses, umbes sama palju kui eelmistel kuudel. Majapidamiste muude laenude hulgas jätkas kiiret kasvu autoliising, mille maht suurenes aastaga 14,6%.

Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär oli novembris aasta keskmise taseme juures (2,2%). Samal ajal kui baasintressimäärad on langenud, on eluasemelaenude keskmine intressimarginaal selle aasta jooksul kasvanud. Novembris väljastatud ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli 2,3%.

Pikemaajaliselt viivises olevate laenude maht jätkas novembris kahanemist. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude maht vähenes kuu lõpuks 186 miljoni euroni, moodustades 1,3% laenuportfellist.

Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste mahu kasv kiirenes novembris 10,4%ni. Hoiuste kogumaht suurenes kuuga 121 miljoni euro võrra, 10,6 miljardi euroni. Ettevõtete hoiuste mahu kasv on viimastel kuudel kiirenenud, novembris 14,3%ni. Majapidamiste hoiuste maht suurenes aasta võrdluses 7,2%. Mitteresidentide hoiuste maht on selle aasta teisel poolel vähenenud. Nende osakaal reaalsektori hoiuste kogumahus kahanes novembri lõpuks 18%ni.

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender.

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas.

Lisateave:
Piret Putko
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]