Keskpanga presidendi võimalikud kandidaadid on Hansson, Ligi, Sutt ja Tupits

Märksõnad: 

Eesti Panga nõukogu liikmed on saatnud nõukogule tutvumiseks järgmiste keskpanga presidendi võimalike kandidaatide elulookirjeldused (tähestikulises järjekorras): Ardo Hansson, Jürgen Ligi, Andres Sutt ja Andres Tupits.

Nõukogu asub võimalikke kandidaate arutama 6. septembril toimuval korralisel koosolekul.

Nõukogu leppis mais kokku, et nõukogu liikmed saadavad võimalike kandidaatide elulookirjeldused teistele liikmetele ette tutvumiseks. Samas saavad nõukogu liikmed võimaliku kandidaadi nõukogus kaalumiseks üles seada alles nõukogu istungi ajal.

Seaduse mõistes saab Eesti Panga presidendi kandidaadi staatuse isik, kellele nõukogu on teinud ametisse kandideerimise ettepaneku ja kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku.

Eesti Panga presidendi ametisse nimetamise protseduur on järgmine:
1) nõukogu otsustab, kellele teha kandideerimisettepanek;
2) kandidaat läbib kaitsepolitsei julgeolekukontrolli;
3) nõukogu tutvub julgeolekukontrolli käigus kogutud andmetega ning teeb Vabariigi Presidendile ettepaneku nimetada kandidaat keskpanga presidendi ametisse. Kandidaadil peab olema vähemalt viie nõukogu liikme toetus;
4) Vabariigi President nimetab Eesti Panga presidendi ametisse.

Ardo Hansson juhib Maailmapanga majanduspoliitika osakonna tööd Hiinas. Alates 1998. aastast Maailmapangas töötav Hansson on lisaks Hiinale töötanud Ida-Euroopa ja Balkani riikidega. Ta oli Eesti Panga nõukogu liige aastail 1993-1998, Eesti peaministri majandusnõunik aastail 1992-1995 ja 1997 ning välisministeeriumi nõunik aastail 1991-1992. Hansson oli ka Eesti krooni rahareformi juhtinud rahareformi komitee liige. Varasemalt on ta töötanud mitme maineka ülikooli juures. Ta on avaldanud arvukalt majanduspoliitilisi artikleid. Ardo Hanssonil on Harvardi ülikooli majandusteaduse doktorikraad.

Jürgen Ligi on Eesti rahandusminister alates 2009. aastast ja enne seda, aastatel 1995-2009, Riigikogu liige. Aastail 2005-2007 oli ta kaitseminister. Ligi juhtis EVEA Panga Kuressaare filiaali 1993.-1995. aastal. Tal on kõrgharidus Tartu Ülikoolist geograafia ja välismajanduse erialadel.

Andres Sutt töötab Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Põhja-Balti valijaskonna direktori vanemnõunikuna alates 2009. aastast. Sutt töötas Eesti Pangas aastatel 1992-2009, alates 2001. aastast keskpanga finantsstabiilsuse eest vastutava asepresidendina. Ta oli rahareformi ettevalmistava töögrupi liige ja eurole üleminekut ettevalmistava asjatundjate komisjoni liige. Vahepeal oli ta aastail 1999-2001 IMFis Põhja-Balti valijaskonna direktori nõunikuks. Sutt on avaldanud majanduspoliitilisi artikleid. Andres Sutt on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala (cum laude).

Andres Tupits on 2011. aastast jurist advokaadibüroos Sorainen. Ta töötas aastatel 2003-2010 Euroopa Keskpangas õigusnõuniku ja vanemõigusnõuniku ametikohal. Aastail 1999-2003 oli ta Eesti Panga jurist. Varasemalt on ta töötanud advokaadibüroos Raidla ja Partnerid ning Tartu ülikoolis. Andres Tupitsal on Londoni ülikooli doktorikraad äriõiguse alal.

Põhiseaduse kohaselt nimetab Eesti Panga presidendi ametisse Vabariigi President keskpanga nõukogu ettepanekul. Ettepaneku tegemiseks on vaja vähemalt viie nõukogu liikme poolthäält.
Eesti Panga presidendi kandidaat peab enne presidendiks nimetamist läbima julgeolekukontrolli, mida teostab kaitsepolitseiamet kolme kuu jooksul. Täiesti salajase tasemega riigisaladusele juurdepääsuluba omavad isikud ei pea kontrolli läbima.

Eesti Panga president Andres Lipstok on ametis 2012. aasta 7. juunini. Seaduse kohaselt on keskpanga presidendi ametiaeg seitse aastat ja see on ühekordne.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee