Keskpanga presidendiks kandideerivad Kitt, Müller ja Ross

Postitatud:

29.01.2019

Eesti Panga nõukogu liikmed on keskpanga järgmise presidendi võimalike kandidaatidena üles seadnud (tähestikulises järjekorras) Robert Kitti, Madis Mülleri ja Märten Rossi.

Keskpanga nõukogu asub võimalikke kandidaate arutama 12. veebruaril toimuval korralisel koosolekul. Kaheksast liikmest koosnevas nõukogus on edukal kandidaadil vaja saada vähemalt viie nõukogu liikme toetus.

Robert Kitt on Swedbank Eesti peadirektor, Madis Müller on Eesti Panga asepresident ja Märten Ross on rahandusministeeriumi asekantsler.

"Eesti Panga presidendiks pürgivad väärikad inimesed. Nõukogu esimehena tahan hea seista, et Eesti Panga järgmise presidendi kandidaadi valimine toimuks avalikkusele läbinähtavalt ja sujuvalt," ütles Mart Laar.

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni ametiaeg lõppeb tänavu 6. juunil. Seaduse kohaselt on keskpanga presidendi ametiaeg seitse aastat ja see on ühekordne.

Seaduse mõistes saab Eesti Panga presidendi kandidaadi staatuse isik, kellele nõukogu on teinud ametisse kandideerimise ettepaneku ja kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku.

Eesti Panga presidendi ametisse nimetamise protseduur on järgmine:

1) keskpanga nõukogu otsustab, kellele teha kandideerimisettepanek;
2) kandidaat läbib kaitsepolitsei julgeolekukontrolli, mis kestab üldjuhul kolm kuud;
3) nõukogu tutvub julgeolekukontrolli käigus kogutud andmetega ning teeb Vabariigi Presidendile ettepaneku nimetada kandidaat keskpanga presidendi ametisse. Kandidaadil peab olema vähemalt viie nõukogu liikme toetus;
4) Vabariigi President nimetab Eesti Panga presidendi ametisse.


Lisateave:
Viljar Rääsk
6680 745, 5275 055
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]