Keskpanga president Ardo Hansson rõhutas Riigikogus tasakaalus eelarve tähtsust

Postitatud:

03.05.2016

Eesti Panga president Ardo Hansson ütles teisipäeval Riigikogus esinedes, et Eesti valitsus on eelarve tasakaalus hoidmisega käitunud kiiduväärselt, sest praegu pole majanduses õige aeg hakata oluliselt rohkem kulutama.

Hansson täpsustas, et keskpank ei hinda riigieelarve tulude ja kulude üldmahtu või kulude jaotust. „Keskpangana me ei saa hinnata, kas kulutada ühe või teise asja peale on õige või vale. Me räägime tasakaalust praeguses olukorras, kus me näeme, et tööturul valitsevad pinged. Me ei näe praegu põhjust hakata majandust ulatuslikult stimuleerima tingimustes, kus mitmed ettevõtted on juba piiri peal oma kasumlikkusega. Kui palgad hakkavad palju kiiremini kasvama kui tootlikkus, siis võivad ettevõtted kusagil hakata pankrotistuma. Eesti Panga seisukohast on pigem vaja keskenduda struktuursetele reformidele, mis annaksid kiiremale palgakasvule tugeva vundamendi.“

Hanssoni sõnul tuleb eelarve kavandamisel hinnata, kas praegu on Eesti majanduses madalseis. „Eesti võiks kulutada ja rohkem laenata siis, kui iga majandusnäitaja  viitaks, et on majanduse madalseis. Hetkel on majanduse näitajad väga vastuolulised. Kui vaadata ainult majanduskasvu tempot, siis tundub, et see on pigem madal. Seevastu on aga tööturg ülekuumenenud. Kui räägid ettevõtjatega, et kus teil king pigistab, siis peaaegu kogu jutt keskendub tööjõupuudusele. Riigipoolse suurema kulutamisega me kütaksime takka niigi ülekuumenenud tööturgu,“ märkis Hansson.

Hansson tõi esile, et riigieelarve seis on mõnes mõttes olnud üllatavalt tugevalt, kuna kiiresti on kasvanud nende maksude laekumine, mille osakaal riigi tuludes on väga suur. „Kiiresti on kasvanud käibemaksud ja tööjõumaksud, sest inimeste palgad kasvavad ja jaekaubandus kasvab ka kiiresti. Tulevikus muutub olukord raskemaks, sest rikkamaks muutudes eurorahad vähenevad ja meie demograafia muutub halvemaks – meil on vaja rohkem kulutada pensionidele ja tervishoiule ning seejuures on vähem makse maksvaid töötajaid. Kui vaadata nii lühiajalises kui ka pikemas perspektiivis, siis pole praegu õige aeg hakata oluliselt rohkem raha kulutama.“

Eesti Panga president Ardo Hansson esitles teisipäeval Riigikogu liikmetele keskpanga 2015. aasta aruannet.

Stenogramm Riigikogus peetud Eesti Panga presidendi kõne ja küsimuste-vastustega asub Riigikogu veebilehel.

Eesti Panga veebilehelt leiab keskpanga 2015. aasta aruande täisteksti ja eraldi ka keskpanga presidendi sissejuhatuse.


​Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]