Keskpanga väljastatud müntidest ligi pooled olid teises kvartalis 1- ja 2sendised

Autori Martti Näksi pilt

Martti Näksi

sularaha käitluse allosakonna juhataja

Postitatud:

03.08.2023

Eesti Pank väljastas tänavu teises kvartalis ringlusesse 7,3 miljonit käibemünti väärtuses 3,1 miljonit eurot. Võrreldes esimese kvartaliga kasvas väljastatud käibemüntide kogus 55%. Müntide nõudluse suurenemine teises kvartalis on ootuspärane, kuna vajadus nende järele kasvab seoses paljude kontsertide, laatade, messide ja teiste suveüritustega. Enim väljastati keskpangast 1- ja 2sendiseid käibemünte, mida anti ringlusse 3,5 miljonit tükki ja mille osakaal väljastatud müntide koguarvus moodustas 48%. See osakaal on olnud püsivalt suur läbi aastate.

1- ja 2sendiste suur emissioonimaht tuleb sellest, et neid münte kasutatakse peamiselt vahetusrahana, kuid seejärel jäävad need inimeste kätte seisma, sest uuesti maksmisel kasutatakse neid madala nimiväärtuse tõttu vähe. Samas on 1- ja 2sendiste tootmis- ja käitlemiskulud ning keskkonnamõju ebaproportsionaalselt suured võrreldes nende väärtusega sularahatsüklis. Seetõttu on Eesti Pank teinud ettepaneku kehtestada Eestis ümardamisreegel, et vähendada 1- ja 2sendiste müntide kasutamist. Selle reegli kohaselt võiks ümardada ostukorvi lõpphinna sularahas maksmisel lähima 5 sendini.

2023. aasta teises kvartalis tagastati Eesti Panka kokku 1,5 miljoni väärtuses käibemünte, mis on 42% võrra vähem kui eelmises kvartalis. 1- ja 2sendiseid tagastati keskpanka teises kvartalis 300 000 tükki.

 


Käesoleva aasta teises kvartalis väljastas Eesti Pank ringlusse 9,2 miljonit pangatähte väärtuses 306 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga suurenes Eesti Pangast väljastatud pangatähtede arv 26% ja neid väljastati 13% suuremas väärtuses. Tervelt poole kvartali jooksul väljastatud pangatähtede arvust moodustasid 50eurosed kupüürid.

Teises kvartalis tagastati Eesti Panka 6,5 miljonit pangatähte 241 miljoni euro väärtuses. Sorteerimise käigus hävitati 1,7 miljonit käibekõlbmatut pangatähte. Ülejäänud pangatähed suunati tagasi ringlusesse.

Sularahaautomaatidest võeti 2023. aasta teises kvartalis raha välja 6,4 miljonil korral ja 997 miljoni euro vääruses. Eelmise kvartaliga võrreldes on pangaautomaadist välja võetud sularaha maht kasvanud pea 13%. Sularaha sissemaksetehinguid tehti teises kvartalis 535,7 miljoni euro väärtuses. Seda on 10% enam kui eelmises kvartalis.

Teise kvartali seisuga oli Eestis 668 sularahaautomaati, neist 255 sularaha sissemaksevõimalusega. Lisaks sularahaautomaatidele saab sularahatehinguid teha ka 20 pangakontoris. Münte saab mündimasinate kaudu oma pangakontole kanda 10 asukohas üle Eesti.

Pankade ja müügikohtade koostöös saab sularaha välja võtta veel ligi 800 kohast üle Eesti. Vt Kust ma veel saan sularaha välja võtta?

Eesti krooni sularaha vahetamine

Eesti Pank vahetab endiselt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. 2023. aasta teises kvartalis tehti Eesti Pangas 175 kroonisularaha vahetustehingut 29 700 euro väärtuses. Praeguseks on ümber vahetamata veel 43,8 miljoni euro väärtuses kroonisularaha: 28,4 miljonit pangatähte (37,1 miljoni euro väärtuses) ning 319,7 miljonit münti (6,7 miljoni euro väärtuses). Huvi kroonide ümbervahetamise vastu on viimastel aastatel olnud väga väike. Osa kroonisularahast on aja jooksul ka kadunud või hävinenud.

Eesti Panga sularahaekspertiis

Eesti Pank vahetab ümber rikutud ja kahjustada saanud europangatähti ja -münte. 2023. aasta teises kvartalis tehti 45 ekspertiisi, mille käigus analüüsiti 5778 pangatähe ehtsust ja määrati kahjustuse ulatus. Ümber vahetatakse pangatähed, millest on säilinud enam kui pool. Kahjustatud pangatähed kõrvaldatakse ringlusest ning hävitatakse.

Teises kvartalis registreeriti Eesti kohtuekspertiisi instituudi andmetel Eestis 62 võltsitud europangatähte, millest suurem osa olid 10- ja 50eurosed kupüürid. Samal perioodil tuvastati ka 31 mündivõltsingut. Eesti on teiste euroala riikidega võrreldes väikseima avastatud võltsingute arvuga riik.

  • Eesti krooni pangatähti ja münte saab vahetada keskpanga muuseumipoes muuseumi lahtiolekuaegadel teisipäevast reedeni kell 12–17 ja laupäeviti kl 11–16, tel 668 0650.
  • Rikutud või kahjustada saanud pangatähtede ekspertiisi saatmiseks on võimalik samuti pöörduda Eesti Panga muuseumipoodi.

Eesti Panga kõneisikute fotod leiad keskpanga kodulehelt.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 5692 0930
Meediapäringud [email protected]