Keskpank ja statistikaamet muudavad riigisisest tööjaotust

Postitatud:

06.02.2017

  • Eesti Pank hakkab sügisest koostama majandussektorite vahelisi finantsvoogusid kajastavat Eesti finantskonto statistikat täies mahus
  • Statistikaamet hakkab koostama välismaiste tütarettevõtete majandusstatistikat täies mahus

Selle aasta sügisest hakkab keskpank koostama Eesti finantskontostatistikat täies mahus ning alates 2018. aastast võtab statistikaamet üle välismaiste tütarettevõtete majandusstatistika valdkonna.

Statistikaamet ja Eesti Pank sõlmisid eelmisel nädalal koostöökokkuleppe, millega määrati kindlaks osapoolte rollid haakuvates valdkondades. Leppe kohaselt hakkab Eesti Pank lisaks finantskontode kvartalistatistikale koostama ka finantskonto aastaülevaateid, mis oli seni statistikaameti ülesanne. 2018. aasta algusest võtab aga statistikaamet üle välismaiste tütarettevõtete majandusstatistika ning veidi kaugemas tulevikus ka äriteenuste väliskaubandusstatistika koostamise.

„Eesti Panga ja statistikaameti vahel sõlmitud koostöölepe suurendab mõlema organisatsiooni töö tõhusust. Kui sama valdkonda käsitleb üks asutus täies mahus, siis see aitab vältida statistikategevuste dubleerimist. Ühtlasi muutub statistika kasutamine tarbijale mugavamaks, sest ühe ja sama valdkonna kohta saab kogu statistika ühest allikast ja see on koostatud sama metoodika alusel,“ selgitas Eesti Panga statistikaosakonna juhataja Jaanus Kroon.

Statistikaameti ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakonna juhataja Ene Saareoja tõi leppe sõlmimise puhul välja pikaajalist head statistikategemise koostööd Eesti Panga ja statistikaameti vahel. „Koostöökokkulepe sai võimalikuks pika aja vältel tehtud koostöö ja selle käigus tekkinud usalduse tõttu. Kindlasti läksid seetõttu ka läbirääkimised valdkondade jagunemise üle kiiremini kui enamikus liikmesriikides,“ märkis Saareoja.

Sellise valdkondade selgepiirilisema jaotamise peavad läbi viima kõik Euroopa Liidu riikide statistikakoostajad; ligikaudu pooltel liikmesriikidel on see juba ka tehtud. Siiski väärib tähelepanu, et Eesti Panga ja statistikaameti koostöökokkulepe saavutati valdkondades, mille suhtes mitmes teises riigis üksmeelele veel jõutud pole.


Taustinfo

Tööjaotus Eesti Panga ja statistikaameti vahel on seni toiminud riikliku statistika seaduse ning omavaheliste kokkulepete järgi. Kuna Eesti Pank ning statistikaamet sõltuvad paljudes valdkondades üksteise tööst, on metoodikate ning andmete korrigeerimise põhimõtete omavaheline haakumine olulise tähtsusega, mistõttu oli vajalik sõlmida ka koostöökokkulepe.

Lisateave:
Leanyka Libeon
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]