Kestev majandusedu nõuab investeeringuid

Postitatud:

12.04.2018

2017 oli Eesti majanduse jaoks hea aasta, kuid pikemaajaline edu eeldab ettevõtetelt praegusest tunduvalt rohkem investeeringuid, ütles Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik Pärnu Finantskonverentsil.

„Ettevõtjad on viimastel aastatel küll investeerinud, kuid seda on tehtud liiga vähe. Investeeringute vähesust on kompenseeritud töötajate arvu suurendamisega. Kaua see nii kesta ei saa, sest Eestis on hõivatute osakaal tööealiste inimeste hulgas juba praegu 70 protsenti, mis on üks Euroopa kõrgeimaid näitajaid. Kui tahame rikkamatele riikidele järele jõuda, siis on eelduseks erasektori suuremad investeeringud,“ ütles Kaasik.

Kaasik lisas, et majandustsükli praeguses faasis oleks mõistlik, kui valitsus teeks eelarve ülejäägis ja lükkaks mõned oma kulutused tulevikku. Ehitussektor töötab täiskoormusel ja mida rohkem valitsus oma kulutustega hõivab ehitussektorit, seda vähem on erasektoril võimalust teha oma ehitusega seotud investeeringuid.

2017. aastal kasvas Eesti majandus ligi 5%. Oma panuse andsid kasvu ka investeeringud. Valitsemissektori investeeringutele andis hoogu juurde struktuurifondide tõhusam kasutamine. Ettevõtteid pani aga investeerima soodsam seis välisturgudel ning soov tootmisvõimsust suurendada. Samas investeerisid Eesti ettevõtted lisandväärtusest siiski väiksema osa kui ülejäänud euroala riikide ettevõtted keskmiselt. See ei ole piisav, et Eesti majandus jõuaks rikkamatele riikidele järele.

 

Lisateave:
Eva Vahur
avalike suhete allosakond
tel: 668 0965, mobiil 533 00619
e-post: [email protected]
meediapäringud: [email protected]