Koroonakriis jättis Eesti I kvartalis ilma 200 000 turistist

Postitatud:

25.05.2020

 

Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi maksebilanss, mis kajastab ka reisiteenuste eksporti ja importi. 2020. aasta I kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 9. juunil.

Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis.

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Lisateave:
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]