Müüki jõuab riigivanem Jüri Jaaksoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemünt

Postitatud:

06.01.2020

MEENEMÜNT ON LÄBI MÜÜDUD! (lisatud 10.01.2020)


  • Mündi tiraaž on 3000
  • Ühe mündi hind on 40 eurot, nimiväärtus 15 eurot
  • Müntide müük algab 10. jaanuaril kell 12 Eesti Panga muuseumipoes ja Omniva e-poes

Eesti Pank laseb 10. jaanuaril 2020 ringlusse riigivanema ja pikaajalise Eesti Panga presidendi Jüri Jaaksoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi.

Jüri Jaakson oli üks olulisemaid riigimehi, kes Eesti ajalugu on kujundanud. 1926. aastal Eesti Panga presidendiks valitud Jaakson ehitas sellest üles kaasaegse ning usaldusväärse institutsiooni, mis etendas Eesti majanduselus tähtsat rolli. Eesti Panga presidendina oli ta võtmeisik rahvusvahelistele nõuetele vastava keskpanga ja rahasüsteemi rajamisel ning juhtimisel. Jaaksoni ajal toimus raha- ja pangareform, mille tulemusel muutus Eesti Pank tõeliseks keskpangaks ning sai ainuõiguse raha välja anda. Emiteeriti Eesti kroon ja Eesti Pangast sai Rahvusvaheliste Arvelduste Panga üks asutajaliikmeid, mis oli meie riigile suur tunnustus. Jaakson pidas iseseisvas Eestis ka mitut teist kaalukat ametikohta ning oli riigi majandusnõukogu, hiljem riiginõukogu liige.

Jaan Tõnisson kirjutas Postimehes 16. jaanuaril 1930 Jaaksoni kohta nii:

„Mitte ainult üks meeldivamatest, waid ühtlasi aruldasematest kujudest Eesti awalikus elus on Jüri Jaaksoni isik. Aastakümneid awalikus elus töötades, seejuures korduwalt juhtiwatel kohtadel suure kindlusega tegutsedes on Jüri Jaakson üldise lugupidamise osaline, ilma et temal oleks awalikka waenlasi ligemal ehk kaugel.

Esimesel Võimalusel kodumaale kohaliku omavalitsuse alal tööle asudes on Jüri Jaakson aidanud seda alust kindlustada, millel wõis üles kerkida meie rahvuslik Vabadusehoone. Esimeste hulgas oli tema otsustaval silma Pilgul teostamas Eesti riikliku iseseisvuse mõtet.

Tema osa maanõukogu ja selle tegevuse juhtimisel erilistes olndes oli niisama tähtis kui tema mõjuvõimas kaastöö Ajutises valitsuses ja esimestes vabariigi valitsustes. Kui esimese detsembri ärevate sündmuste puhul oli vaja vabariigi valitsuse etteotsa leida kindlat meest, siis langes valik Jüri Jaaksonile, kes kutse vastu võttis, sest et seda nõudis sümapilgu tähtsus.“

Jaaksoni 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi autoriteks on kunstnikud Anna Roomet, Risto Tali ja Rait Siska.


Taust

Eesti Pangal on pikaaegne tava anda välja meenemünte Eesti jaoks oluliste sündmuste ja tähtpäevade puhul. 2013. aastal alguse saanud traditsioon mälestada müntidel Eesti kultuuri- ja riigitegelasi on jõudnud järjekordse mündini. 10. jaanuaril kell 11 toimub Eesti Pangas „Jüri Jaakson 150“ meenemündi esitlus. Kell 12 algab müntide avalik müük muuseumipoes ning Omniva e-poes. Hõbemündid jõuavad samal päeval müügile ka Eesti Posti nendesse postkontoritesse, kus müüakse Eesti Panga meenemünte ja meenetooteid (https://muuseum.eestipank.ee/et/postkontorid).

Meenemündid, mis on enamasti valmistatud väärismetallist, jäädvustavad riigi jaoks olulisi sündmusi või isikuid. Meenemündid kehtivad seadusliku maksevahendina üksnes selles riigis, kus need on käibele lastud. Need mündid ei ole mõeldud ringluse jaoks ja tavaliselt on nende hind mündi nimiväärtusest kõrgem.

Eesti Panga muuseum ja muuseumipood on avatud teisipäevast reedeni kell 12–17 ja laupäeviti kell 11–16.

Lisateave:

Mart Siilivask
Eesti Pank
Tel: 668 0965
Mobiil: 5697 9146
E-post: [email protected]

Meediapäringud: [email protected]