Novembris kasvas nii teenuste eksport kui ka import

Postitatud:

13.01.2020

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta novembris 93 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk suurenes eelmise aasta novembriga võrreldes 11 miljoni euro võrra ja oli kokku 146 miljonit eurot. Kaupade eksport ja import vähenesid aastataguse ajaga võrreldes vastavalt 3 ja 4 protsenti, kaupade konto saldo jäi aga nulli. Teenuste eksport kasvas 4 protsenti ja import 5 protsenti. Teenuste konto ülejääk jäi samale tasemele kui aasta tagasi ja ulatus 146 miljoni euroni. Esmase ja teisese tulu konto negatiivne saldo ulatus kokku 53 miljoni euroni ja jäi samuti aastatagusele tasemele. Netolaenuandmine ja netolaenuvõtmine ehk jooksev- ja kapitalikonto summa kokku oli novembris 129 miljoni euro suuruses ülejäägis.

 

1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku kombineeritud algallikate süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb.html.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2019. aasta neljanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 10. märtsil 2020.


Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Lisateave:
Eesti Panga statistikaosakond
668 0906