Pangandussektor on endiselt kasumlik

Postitatud:

26.01.2016

  • Eluasemelaenude kogumaht suurenes aastaga 4,2%
  • Ettevõtetele väljastatud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär langes 2015. aastal pisut, eluasemelaenude oma jäi samaks
  • Pangandussektori kasumlikkust toetas 2015. aastal dividendi- ja teenustasutulu suurenemine

Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfelli maht kasvas 2015. aastal 4,9%. Laenuportfelli maht suurenes aastaga 747 miljoni euro võrra, 16 miljardi euroni.

Ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli mahu kasv kiirenes aasta viimasel kuul 5,3%ni.

Detsembrile eelnenud kuude laenukasvu pidurdas baasefekt, mille põhjustas 2014. aasta lõpus statistikas toimunud klientide tegevusalade täpsustamine. Detsembris taandus kõrge võrdlusbaasi mõju laenukasvust välja.  Siiski oli ettevõtetele väljastatud uute pikaajaliste laenude maht detsembris üks aasta suurimaid, 333 miljonit eurot. Kaubandus-, tööstus- ja energeetikaettevõtete laenuportfell on kasvanud kiiremini kui teiste tegevusalade oma.

Majapidamiste laenu- ja liisinguportfelli maht suurenes 2015. aastal eluasemelaenude ja autoliisingute mahu kiirema kasvu tõttu. Detsember oli eluasemetehingute poolest möödunud aasta üks kõige aktiivsemaid ja uusi eluasemelaenusid anti välja 89 miljoni euro väärtuses. Eluasemelaenude kogumaht suurenes aastaga 4,2%. Majapidamiste muud laenud kasvasid autoliisingute tõttu; viimaste maht suurenes aastaga 16%. Arveldus- ja krediitkaardi- ning õppelaenude maht 2015. aastal vähenes.

Ettevõtetele väljastatud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär langes 2015. aastal pisut, eluasemelaenude oma jäi samaks. Kuue kuu EURIBOR, mis on enamiku laenude baasintressimäär, langes 2015. aastal märkimisväärselt. Samal ajal tõusis eluasemelaenude keskmine intressimarginaal, mistõttu püsis keskmine intressimäär eelmise aasta lõpu tasemel ehk 2,2% juures. Suurem pankadevaheline konkurents ettevõtete laenude turul tõi aga kaasa ettevõtete pikaajaliste laenude keskmise intressimarginaali languse.

Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude osakaal laenuportfellis kahanes 2015. aastal 1,7%lt 1,2%ni. Pikemaajaliselt viivises olevate laenude maht vähenes ka detsembris. Tänu laenuportfelli kvaliteedi paranemisele on pangad vähendanud laenukahjumite katteks tehtavaid provisjone, mis moodustasid aasta lõpus 1% laenuportfellist.

Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht kasvas 2015. aastal kiiresti, 11%. Hoiuste kogumaht suurenes aastaga 1,1 miljardi euro võrra, 10,9 miljardi euroni. Ettevõtete hoiuste maht kasvas aastaga 16% ja majapidamiste hoiuste maht 7%.

Pangandussektori kasumlikkust toetas 2015. aastal dividendi- ja teenustasutulu suurenemine. Pangandussektor teenis aastaga 608 miljonit eurot puhaskasumit, millest rohkem kui pool saadi tütarettevõtetest teenitud dividendidest. Dividenditulu arvestamata oleks puhaskasum olnud 11% väiksem kui aasta tagasi. Puhasintressitulu teeniti 2015. aastal laenude baasintressimäära languse tõttu aastataguse ajaga võrreldes 4 miljoni euro võrra vähem. Seda korvas aga teenustasutulu, mis oli 9 miljonit eurot suurem kui aasta tagasi. Dividenditulusid arvestamata vähenes pangandussektori tulukus varade suhtes 1,2%ni, mis on Euroopa Liidu riikide hulgas endiselt üks suurimatest. 

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas.


Lisateave:
Piret Putko
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]