Peale kaheksat kvartalit kestnud langust suurenes Soome turistide arv kolmandas kvartalis 5 protsenti*

Postitatud:

07.11.2019

 

Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi maksebilanss, mis kajastab ka reisiteenuste eksporti ja importi. Kolmanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 10. detsembril.

Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis


Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.


Lisateave:

Tarass Snitsarenko

Eesti Panga statistikaosakond

Telefon: 668 0906

E-post: [email protected]