Septembri jooksevkontot mõjutas enim jõudsalt suurenenud kaubaeksport

Postitatud:

14.11.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta septembris 81 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk ulatus 118 miljoni euroni ja oli seega 70 miljoni euro võrra suurem kui aasta tagasi samal ajal. Kaubaeksport kasvas märgatavalt kiiremini kui kaubaimport (vastavalt 10% ja 3%) ning see kahandas kaupade konto puudujäägi 27 miljoni euroni. Teenuste konto ülejääk ulatus 145  miljoni euroni, kusjuures jõudsalt kasvasid nii teenuste eksport kui ka import (vastavalt 7% ja 8%). Teenuste ekspordis vähenes veoteenuste ning suurenes reisiteenuste ja muude teenuste maht, teenuste impordis kahanes reisiteenuste ja kasvas ülejäänud teenuseliikide maht. Esmase ja teisese tulu konto netoväljavool oli kokku 37 miljonit eurot, mida on 11 miljoni euro võrra rohkem kui aasta tagasi.

Jooksev- ja kapitalikonto summa oli septembris 100 miljonit eurot. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem vahendeid, kui sealt kaasasid. 

1Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2016. aasta kolmanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 9. detsembril 2016.

Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb.html


Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]