STATISTIKATEADE. Koroonakriis mõjutas 2021. aastal eestimaalaste välisreise vähem kui välismaalaste reise Eestisse

Postitatud:

10.02.2022

 

Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi maksebilanss, mis kajastab ka reisiteenuste eksporti ja importi. Neljanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 10. märtsil.

Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis.

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Koostaja:
Tarass Snitsarenko

Lisateave:
Tel: 6680965
E-post: [email protected]