STATISTIKATEADE. Majapidamiste hoiuste kasv on eelmise aasta sügisest pidurdunud

Postitatud:

18.07.2022

 

2022. aasta II kvartali finantskontode statistika avaldab Eesti Pank 13. oktoobril 2022 kell 8. Vt ka statistika avaldamiskalendrit.

Taustinfo

Statistikateates kirjeldatakse finantskontode olulisemaid näitajaid. Üksikasjalikum teave kogumajanduse kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel finantskontode statistika rubriigis. Statistikateade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse neist eraldi.

Lisateave:
Piret Anton
statistikaosakond
6 680 959
[email protected]