STATISTIKATEADE. Välisturistid kulutasid Eestis teises kvartalis 85 miljonit eurot rohkem kui eestimaalased välismaal

Postitatud:

10.08.2023

 

Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi maksebilanss, mis kajastab ka reisiteenuste eksporti ja importi. Teise kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 12. septembril.

Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis.

2023. aasta III kvartali välisreiside statistika avaldab Eesti Pank 9. novembril 2023 kell 8.

Välisreiside statistikateade avaldatakse koos Eesti Panga statistikaandmetega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Koostaja:
Tarass Snitsarenko

Lisateave:
6680 965
[email protected]