STATISTIKATEADE. Välisturistide arvu kiire kasv on aeglustunud, pandeemiaeelne tase on endiselt kaugel

Postitatud:

09.11.2023

 

Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi maksebilanss, mis kajastab ka reisiteenuste eksporti ja importi. III kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 12. detsembril. 2023. aasta IV kvartali välisreiside statistika avaldab Eesti Pank 8. veebruaril 2024 kell 8.

Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis.

Välisreiside statistikateade avaldatakse koos Eesti Panga statistikaandmetega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Koostaja:
Tarass Snitsarenko

Lisateave:
6680 965
[email protected]