STATISTIKATEADE. Välisturistide arvu suur kasv tõi Eestisse esimeses kvartalis 95 miljonit eurot rohkem kui mullu

Postitatud:

11.05.2023

 

Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi maksebilanss, mis kajastab ka reisiteenuste eksporti ja importi. Esimese kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 12. juunil.

Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis.

2023. aasta II kvartali välisreiside statistika avaldab Eesti Pank 10. augustil 2023 kell 8.

Välisreiside statistikateade avaldatakse koos Eesti Panga statistikaandmetega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Koostaja:
Tarass Snitsarenko

Lisateave:
Tel 668 0965
E-post [email protected]