Teises kvartalis Eesti majanduse võlakohustused kasvasid

Taavi Raudsaar
Taavi Raudsaar
Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna peaspetsialist

Ettevõtete võlakohustuste maht oli teise kvartali lõpus 6% suurem kui aasta eest. Esimese kvartaliga võrreldes suurenesid võlakohustused 2%. Suure osa sellest kasvust andis siiski ühe suure riikliku ettevõtte võlakirjaemissioon, milleta oleks ettevõtete võlakoormus jäänud eelmise kvartali lõpu tasemele ja aastakasv oleks piirdunud 4%ga. Võlakohustustest veelgi kiiremini on suurenenud ettevõtete finantsvarad, mis on aastatagusega võrreldes kasvanud ligikaudu 10% ja eelmise kvartaliga võrreldes 1,3%. Finantsvarad suurenesid peamiselt tänu kiirele hoiusekasvule. Samuti on viimastel aastatel koos majandusaktiivsuse elavnemisega suurenenud ettevõtete nõuded teiste ettevõtete ja välismaailma vastu.

Vastupidiselt ettevõttesektorile olid majapidamised teises kvartalis endiselt netolaenuandjad. Varade poolelt panustasid kasvu kõige enam hoiused, mis suurenesid aastatagusega võrreldes ligikaudu 9%. Samal ajal vähenes majapidamiste finantsinvesteeringute koguväärtus. Kohustusi vaadates peatus teises kvartalis majapidamiste laenukohustuste rohkem kui kolm aastat kestnud vähenemine ning laenuvõlad jäid ligikaudu esimese kvartali lõpu tasemele. Majapidamiste võlakoormus ehk võla mahu suhe SKPsse alanes teises kvartalis tänu SKP kasvule veelgi ja jõudis 45,6 protsendini, olles 2009. aasta tipust langenud juba rohkem kui 13 protsendipunkti.

Valitsemissektor oli teises kvartalis 154 miljoni euro ulatuses netolaenuandja, kusjuures netolaenuandja rollis olid kõik valitsemissektori alamsektorid. Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) kaudu antud garantiid suurendasid teises kvartalis 123 miljoni euro ulatuses nii valitsemissektori varade kui ka kohustuste poolt.

Eesti majandus tervikuna oli pärast kolme aastat teises kvartalis taas kord netolaenuvõtja. Kogumajanduse netolaenuvõtmine ulatus 41 miljoni euroni (ligikaudu 1%ni kvartali SKPst). Negatiivne saldo tulenes peamiselt ühe suure riikliku ettevõtte võlakirjaemissioonist. 

Finantskonto statistika leiab Eesti Panga veebilehelt.

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 6 680 959, 5 097 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee