Välisturistide arvu jätkuva kahanemise tõttu jäi Eestil esimeses kvartalis saamata 145 miljonit eurot

Postitatud:

11.05.2021

 

Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi maksebilanss, mis kajastab ka reisiteenuste eksporti ja importi. Esimese kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 9. juunil.

Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis.

Välisreiside statistikateade avaldatakse koos Eesti Panga statistikaandmetega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Koostaja:
Tarass Snitsarenko
Lisateave:
Tel 668 0965
E-post [email protected]