22.09.2020
Eesti Panga Teemapaberid 2/2020 Autorid: Helen Ljadov, Reet Reedik, Raido Kraavik, Taavi Raudsaar, Lauri Matsulevitš, Dmitry Kulikov, Kaspar Oja, Lenno Uusküla, Nicolas Reigl, Karsten Staehr Mitmed keskpangad on majanduse ja inflatsiooni stimuleerimiseks teiste erakorraliste meetmete kõrval... veel
06.12.2019
Eesti Panga Toimetised 8/2019 Inflation Expectations in Phillips Curve Models for the Euro Area Käesolevas toimetises hinnatakse, kuidas saab Phillipsi kõverat kasutada kombinatsioonis kutseliste prognoosijate ja finantsturu osaliste inflatsiooniootustega, et prognoosida euroala inflatsiooni... veel
03.02.2017
Occasional Paper Series 2/2016 Pierre Lafourcade, Andrea Gerali, Jan Brůha, Dirk Bursian, Ginters Buss, Vesna Corbo, Markus Haavio, Christina Håkanson, Tibor Hledik, Dmitry Kulikov, Matija Lozej, Brian Micallef, Dimitris Papageorgiou, Juuso Vanhala and Marin Zeleznik. Labour market... veel
05.05.2016
Nicolas Reigl, Dmitry Kulikov Eesti Panga majandusuuringute allosakonna ökonomistid
  • Ettevõtete kasumlikkus mõjutab riigi majandusarengut märkimisväärselt nii lühikeses kui ka keskmises plaanis
  • Eesti ettevõtete kasumlikkus on tihedalt seotud nii majanduskasvuga kui... veel
25.01.2016
Eesti Panga Toimetised 8/2015 Identifying Shocks in Structural VAR Models via Heteroskedasticity: a Bayesian Approach Struktuurne vektorautoregressioon on kaasaegses empiirilises makroökonoomikas levinud tööriist, mida kasutatakse laialdaselt rahapoliitika analüüsis ja muudes... veel
09.01.2015
Eesti Panga Toimetised 10/2014 Law of One Price in the euro area: an empirical investigation using Nielsen disaggregated price data Ühe hinna seadus ütleb, et samade kaupade ja teenuste hinnad on eri kohtades (riigid, piirkonnad, poed jne) samad, kui neid väljendatakse ühe ja sama nimetaja... veel
13.09.2013
Identifying Monetary Policy Shocks via Heteroskedasticity: a Bayesian Approach Eesti Panga Toimetised 9/2013 Empiirilises makroökonoomikas on viimastel aastatel üks enimkasutatavaid analüüsi meetodeid struktuurne vektorautoregressioon (SVAR). Seda kasutatakse nii rahapoliitika analüüsis kui ka... veel
10.01.2013
Eesti Panga Toimetised 7/2012 Käesoleva uurimuse eesmärk on hinnata volatiilsuse mõju majanduse arengule. Täpsemalt öeldes keskendume makromajanduslikule volatiilsusele ja võimalikule hinnale, mida tuleb selle eest maksta väiksema majanduskasvu näol. Volatiilsust käsitleme uurimuses kasvumäära... veel
29.10.2012

Peaspetsialist
E-post: dmitry.kulikov [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:
Teoreetiline ja rakenduslik ökonomeetria
Empiiriline makroökonoomika
Pika mäluga mudelid
Finantsvolatiilsuse mudelid

Haridus:
2004 — Ph.D. majandusteaduses,... veel

03.01.2012
Eesti Panga Toimetised 3/2012 Artikkel: Estimating Consumption Responses to Income Shocks of Different Persistence Using Self-Reported Income Measures, 2016,  Review of Income and Wealth, Vol. 62, No. 2, pp. 311-333. Majapidamiste tarbimise areng on oluline nii... veel
Telli voog Märksõna: Dmitry Kulikov
Telli voog Märksõna: Dmitry Kulikov