Blogipostitused

19.11.2019
Majapidamiste võlg on jaotunud väga ebaühtlaselt
Enamik majapidamiste võlast on koondunud suurema sissetulekuga majapidamiste kätte Võlakoormus...

Publikatsioonid

27.07.2023
5/2023 Eva Branten. Sissetulekuootused, suhtumine finantsriski ja majapidamiste laenuvõtuotsused
15.09.2021
5/2021 Eva Branten. Riski suhtumise ja majandusliku olukorra ootuste roll Eesti majapidamiste laenuvõtuotsustes
29.05.2018
3/2018 Eva Branten, Ana Lamo, Tairi Rõõm. Nominaalpalkade jäikus ELi liikmesriikides enne ja pärast majanduskriisi WDNi uuringutulemuste põhjal