22.09.2020
Eesti Panga Teemapaberid 2/2020 Autorid: Helen Ljadov, Reet Reedik, Raido Kraavik, Taavi Raudsaar, Lauri Matsulevitš, Dmitry Kulikov, Kaspar Oja, Lenno Uusküla, Nicolas Reigl, Karsten Staehr Mitmed keskpangad on majanduse ja inflatsiooni stimuleerimiseks teiste erakorraliste meetmete kõrval... veel
26.03.2019

Meie rahakoti paksus sõltub juhusest, saatusest ja loomulikult meist endist. Aga samuti mõjutab meie rahakoti paksust rahapoliitika.

Rahapoliitika mõju tunneme otseselt siis, kui maksame kodulaenu intresse. Kuid lisaks sõltub rahapoliitikast see, kui palju hinnad poes tõusevad ja kui... veel

21.03.2019

Eesti Panga ökonomist

31.10.2018
Eesti Panga Toimetised 7/2018 Nicolas Reigl, Lenno Uusküla. Alternative frameworks for measuring credit gaps and setting countercyclical capital buffers Basel III raamistiku kohaselt kehtestatakse pankadele vastutsüklilise kapitalipuhvri hoidmise nõue, kui laenukasv ületab oma... veel
16.10.2017
Eesti Panga Toimetised 10/2017 Forecasting models for non-performing loans in the EU countries Käesolevas uurimuses prognoositakse viivislaenude suhtarvu kogulaenudesse peamiste oluliste makromajanduslike ja makrofinantsmuutujatega. Põhistsenaariumina hinnatud paneelandmete mudeli puhul on... veel
24.08.2016
Eesti Panga Toimetised 7/2016 Lenno Uusküla. Monetary Transmission Mechanism with Firm Turnover 2007. aastal alanud finantskriis ja sellele järgnenud majanduskriis näitasid selgelt, kui olulised on finantsturud majandustsüklites ja kuidas reageerib majandus eri šokkidele, sealhulgas... veel
12.07.2016
Eesti Panga Toimetised 4/2016 Punnoose Jacob, Lenno Uusküla. Deep Habits and Exchange Rate Pass-through Hüpliku vahetuskursi ja kohalikus valuutas stabiilsete impordihindade kooseksisteerimine on rahvusvahelist makroökonoomika kirjandust juba pikka aega huvitanud. Tarbijate heaolu hindamisel... veel
23.01.2015
Pärast viimast suurt majanduslangust on palju räägitud struktuurireformide vajalikkusest. Muu hulgas on käsitletud ettevõtete loomist hõlbustavaid meetmeid. Samal ajal on inflatsioon olnud küllaltki aeglane ning seega on oluline küsida, kas ettevõtete loomise toetamine suurendab või vähendab... veel
15.08.2013
Eesti Panga Toimetised 7/2013 Avaldatud ajakirjas Baltic Journal of Economics, 2015, 1(14) Euro Area Monetary Policy Transmission in Estonia Arusaamine sellest, kuidas rahapoliitilised šokid kanduvad euroala liikmesriikidesse, on oluline rahapoliitiliste otsuste tegemisel ja... veel
21.05.2013
Eesti Panga Toimetised 3/2013 Avaldatud Journal of International Money and Finance, 2014, Vol 49/detsember ning ECB Working paper series, 2013, No 1532/aprill The Euro Exchange Rate During the European Sovereign Debt Crisis – Dancing to its Own Tune?  Euroopa võlakriisi ajal oli euro... veel
Telli voog Märksõna: Lenno Uusküla
Telli voog Märksõna: Lenno Uusküla