Blogipostitused

08.03.2024
Madis Müller: euroala majandus liigub õigel kursil
Hinnatõus euroalal järjest aeglustub ja läheneb keskpanga eesmärgile, milleks on hinnatõusutempo 2%...
24.10.2019
Kuidas mõjutab sisseränne tööturgu?
Eestisse on alates 2015. aastast püsivalt elama asunud rohkem inimesi, kui siit on välismaale...
19.08.2019
Madis Müller: mida oodata Eesti majanduselt ja Eesti Pangalt?
Euroala majandusolukord ja lähiaja väljavaade on viimase poole aasta jooksul selgelt nõrgenenud....
17.01.2019
Kaspar Oja: kuhu liigub Eesti tööjõud?
Viimastel aastatel on suurenenud töölkäijate arv ja järjest enam vahetatakse ka töökohti. IT ning...
16.11.2018
Kaspar Oja: Eesti pole enam odava tööjõu maa
Ehkki Eesti palgad jäävad Põhja- ja Lääne-Euroopa riikide tasemele tunduvalt alla, on Eesti...
26.10.2018
Rasmus Kattai: sisserändekvoot läheb ajalukku
Tööeas inimeste arv väheneb järgmise kümne aasta jooksul 30 000 võrra – seda on sama palju kui...
14.09.2018
Kuidas demograafia mõjutab tööturul osalemist
Rahvastikuprognooside järgi ootab Eesti tööealist elanikkonda järgmiste kümnendite jooksul märgatav...
08.03.2017
Sooline palgalõhe on Eestis probleem, kuid see ei tulene pelgalt diskrimineerimisest
Naised teenivad meestest tunnis ligikaudu veerandi vähem Mehe palkamine sarnasele ametialale...
21.10.2016
Statistika annab tööturu tasakaalustamatuse kohta vastuolulisi signaale
Esialgne statistika on viimastel aastatel viidanud tööturu tasakaalustamatusele, kuid...
05.10.2016
Brexiti majanduslik mõju Eestile oleks küllaltki väike
Brexiti majanduslik mõju sõltub lahkumisläbirääkimiste tulemustest Eesti müüs mullu...
17.12.2015
Ettevõtjate uuring: miinimumpalga tõus mõjutas hõivet vähe, kuid kergitas palku ja hindu
Eesti Pank viis 2014. aastal koostöös TNS Emoriga läbi ettevõtjate palga- ja hinnakujunduse...
03.12.2015
Joovastus Ameerika mägedel
Tegemist on vastulausega Äripäeva arvamustoimetaja Vilja Kiisleri artiklile „Eesti Pank peab...
26.10.2015
Töötajate palkamist takistab enim vajalike oskustega töötajate nappus
Eesti Panga tellimusel Eesti ettevõtjate seas läbiviidud uuringust selgub, et töötajate palkamist...
04.06.2015
Koondamiste pärispõhjusest
Viimase aja suurkoondamistest rääkides ei tohiks unustada, et koondamiste pärispõhjus on tootmise...
25.03.2015
Laenuraha ehitusprojektideks: puude taga on mets
Uute investeeringute rahastamine riigivõlakirjadega võib olla majanduse kui terviku jaoks...