Europangatähtede võltsingute arv vähenes 2019. aasta esimesel poolel veelgi

Postitatud:

26.07.2019

Eestis avastati esimesel poolaastal tavapärasest vähem võltsinguid

Eestis avastati 2019. aasta esimesel poolel 117 võltsitud europangatähte. Viimase viie aasta sama perioodi keskmine näitaja on 431, mida aga mõjutab märgatavalt eelmisel aastal aset leidnud juhtum, kus Itaalias auto müünud inimene hiljem Eestis avastas, et saadud raha hulgas on 531 võltsitud 100eurost. Kuid isegi seda juhtumit arvesse võtmata registreeriti 2019. aasta esimesel poolel võltsinguid Eestis tavapärasest palju vähem. Suuri võltsimisjuhtumeid Eestis selle aja jooksul ei esinenud. 

Eestis avastatud võltsitud pangatähed

Aasta

(jaanuar-juuni)

kogus, tk

2014

232

2015

240

2016

275

2017

247

2018

1159

Kõige rohkem avastati 2019. aasta esimesel poolel Eestis 50euroste pangatähtede võltsinguid, kokku 76 võltsitud kupüüri. Kevadest alates on ringlusest leitud näiteks võltsitud 50euroseid, millel on Euroopa Keskpanga presidendi Mario Draghi allkirja asemel tekst „Movie Money“.

2019. aastal Eestis avastatud võltsitud pangatähed

Nimiväärtus, EUR

Kogus, tk

5

3

10

3

20

13

50

76

100

13

200

6

500

3

KOKKU

117

Võltsinguid liigub euroalal üldse suhteliselt vähe, kuid Eestis avastatakse valeraha eriti harva. Võltsitud euromüntidest avastati peamiselt 2euroseid. Kokku tuvastati poolaasta jooksul 52 võltsitud euromünti.

Eesti Pank paneb inimestele südamele, et nad pööraksid oma rahakotti jõudvale sularahale suuremat tähelepanu. Pangatähe ehtsust saab igaüks lihtsate võtetega kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsudes, vaadates ja kallutades uurida selle turvaelemente ning neid kahtluse korral võrrelda mõne ehtsa pangatähega. Pangatähtede turvaelemente ja nende kontrollimise viise on  kirjeldatud Euroopa Keskpanga veebilehel. Võltsingukahtlusega pangatähe või mündiga tuleb pöörduda politseisse, kes saadab kahtlase raha ekspertiisi.


Europangatähtede võltsingute arv vähenes 2019. aasta esimesel poolel veelgi

  • 2019. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 251 000 võltsitud europangatähte.

  • Rohkem kui 80% võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.

  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.

2019. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest ligikaudu 251 000 võltsitud europangatähte. Ringlusest kõrvaldatud pangatähtede arv vähenes 2018. aasta teise poolega võrreldes 4,2% ning oli 16,6% väiksem kui 2018. aasta esimesel poolel. Võrreldes ringluses olevate ehtsate europangatähtedega, mille arv on nende kasutuselevõtust alates pidevalt suurenenud kiiremas tempos kui SKP kasv, on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada juhuslikult enda valdusse võltsitud pangatäht. 2018. aastal kasvas ringluses olevate europangatähtede arv ligikaudu 5,6% ja väärtus umbes 5,2%. Praegu on ringluses rohkem kui 22 miljardit europangatähte koguväärtusega üle 1,2 triljoni euro.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed tuvastatud võltsingute arvu kohta:

Ajavahemik

2016/I

2016/II

2017/I

2017/II

2018/I

2018/II

2019/I

Võltsingute arv

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

Jaotus nimiväärtuse järgi:

Nimiväärtus

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsent koguarvust

1,6%

3,0%

27,9%

54,2%

10,4%

1,4%

1,5%

2019. aasta esimesel poolel:

  • võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid üle 80% kõigist võltsitud pangatähtedest;

  • leiti suurem osa (97,2%) võltsingutest euroala riikides. Ülejäänud võltsingud leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides (2,1%) ja muudes maailma piirkondades (0,7%).

Pangatähtede ehtsust tuleks kontrollida

Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehe rubriigis „The €uro” ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma jae- või kommertspangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteem pakub mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

28. mail 2019 lasti ringlusse tõhustatud turvaelementidega uued 100- ja 200-eurosed pangatähed. Sellega viidi lõpule teise seeria europangatähtede väljalaskmine, mis hõlmas aastatepikkusi ettevalmistusi ja eurosüsteemisisest koostööd.

Meediakanalite küsimustele vastab Esther Tejedor (tel: +49 69 1344 95596).