Keskpanka on sel aastal toodud ligi 7000 kahjustunud pangatähte

Postitatud:

14.11.2018

Eesti Panka on toodud käesoleva aasta 10 kuu jooksul 6927 kahjustatud pangatähte ja 21 münti.

Kõige sagedamini saavad pangatähed kahjustada laste, koduloomade, pesu pesemise ja niisketest tingimustes sularaha hoiustamise tulemusena.

Rahatäht vahetatakse Eesti Pangas ümber, kui sellest on säilinud rohkem kui pool. Tahtlikult rikutud või kahjustatud pangatähti välja ei vahetata. Kahjustatud või rikutud Eesti krooni pangatäht vahetatakse välja aga juhul, kui sellest on säilinud üle poole ja pangatähel on tervikuna loetav seeria ja number. Eesti krooni müntidel peab olema loetav vähemalt nimiväärtus ja vermimisaeg.

Kui pangatäht või münt saab kahjustada siis tuleks sellega pöörduda mõnda kommertspanga kontorisse või Eesti Panga muuseumipoodi. Kahjustatud sularaha saadetakse Eesti Panka ekspertiisi, kus tehakse kindlaks, kas tegemist on õige rahaga ning kas kahjustatud raha kuulub ümbervahetamisele ja hüvitamisele. Ekspertiis on inimestele tasuta. Sel aastal on  uuritud Eesti Pangas 6927 kahjustatud pangatähte ja 21 münti.

Eesti Panga ülesanne on hoolitseda selle eest, et pankade kaudu ringlusse lastav sularaha oleks kvaliteetne. Selleks kontrollib Eesti Pank iga päev raha käibekõlblikkust. Kulunud ja määrdunud pangatähed hävitatakse ning nõuetele vastav raha saadetakse taas ringlusse.

Lisateave:
Eva Vahur
avalike suhete allosakond
Eesti Pank
tel: 668 0965, mobiil 5330 0619
e-post: 
[email protected]
meediapäringud: [email protected]