STATISTIKATEADE. Eesti elanike kaardimaksete käive välismaal aastaga oluliselt ei muutunud

Postitatud:

25.04.2024

 

Eesti Pank avaldab maksestatistikat igal kuul, vt ka statistika avaldamiskalendrit. Kord kvartalis avaldatakse koos maksestatistikaga ka eraldi statistikateade. 2024. aasta teise kvartali maksestatistika statistikateade avaldatakse 24. juulil 2024 kell 8.00.

Taustinfo

Statistikateates kirjeldatakse maksestatistika (makstavad ja laekuvad maksed, kaardimaksed, maksete saajad tegevusala järgi jne) peamisi muutusi.

Statistikateade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse neist eraldi.

Koostaja
Kristel Vilgats
Lisateave
[email protected]
6 680 965