Välistasakaal mullu paranes

Postitatud:

11.03.2015

Kaupade ja teenuste väljaveo kasv möödunud aasta lõpukuudel kiirenes eelnevate kvartalitega võrreldes, kuid kaubagrupiti oli areng erinev. Ehkki näiteks piimatoodete väljavedu oli möödunud aasta viimases kvartalis ligikaudu 30% väiksem kui aasta varem, püsis kaupade väljaveo kasv keskmiselt 3–4% juures. Kasv oli positiivne hoolimata sellest, et ekspordihinnad langesid 3,7%. Kaupade ekspordi kasvu toetas märkimisväärselt vahenduskaupade netoekspordi suurenemine. Teenuste väljaveo kasv püsis eelmise aasta lõpukuudel samuti tempokas, peamiselt meretranspordi muude veoteenuste ja ehitusteenuste kasvu toel. Kaupade ja teenuste konto oli möödunud aasta viimases kvartalis endiselt ülejäägis ning kogu maksebilansi jooksevkonto pöördus samuti ülejääki.

Kui jooksevkonto puudujääk moodustas 2013. aastal –1,1% SKPst, siis möödunud aasta kokkuvõttes kahanes see väga väikeseks. Jooksevkonto puudujääk vähenes enim tänu teenuste väljaveo kiirenemisele. Sisenõudluse kasv oli teist aastat järjest ettevõtete väheneva investeerimisaktiivsuse tõttu tagasihoidlik, mis kärpis impordi kasvu ja toetas seeläbi jooksevkonto tasakaalustumist.

Tasakaalulähedane jooksevkonto ei eelda kapitali aktiivset liikumist maksebilansi finantskonto poolel, kuna investeeringuteks ei ole vaja hankida välismaalt lisaraha. Tehingute käive ehk raha sisse- ja väljavool oli aga mullu isegi suurem kui 2013. aastal, ilmselt likviidsusjuhtimise ja finantsinvesteeringute alal tehtud otsuste tõttu. Raha sisse- ja väljavoolu kiirenemine ei mõjutanud aasta kokkuvõttes aga oluliselt investeerimisaktiivsust erasektoris. Eesti majandus oli 2014. aastal, nii nagu 2013. aastalgi netolaenuandja ning selle maht oli mõlemal aastal umbes sama suur. Netovälisvõla positsioon suurenes aasta lõpuks ligikaudu miinus 9%ni SKP suhtes.

Eesti majanduse välistasakaal mullu seega paranes, nii maksebilansi kui ka rahvusvahelise investeerimispositsiooni peamiste näitajate arvestuses.

Vaata ka: Eesti 2014. aasta maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg.


Jälgi Eesti Panka ka Twitteris: https://twitter.com/EestiPank

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas www.eestipank.ee/press/fotopank

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959, 509 7285
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank