Osalemine ESRBs

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) on Euroopa Liidu sõltumatu institutsioon, mis vastutab liidu finantssüsteemi makrofinantsjärelevalve eest (vt. lähemalt ESRB struktuurist). Koos mikrotasandil moodustatud finantsjärelevalve raamistikuga on ESRB osa Euroopa finantsjärelevalve süsteemist.

ESRB peamised ülesanded on Euroopa Liidu finantsstabiilsust ohustavate riskide hindamine, riskihoiatuste esitamine ning vajadusel soovituste andmine olukorda parandavate meetmete rakendamiseks. ESRB soovitused võivad olla suunatud liidule tervikuna, aga ka ühele või mitmele liikmesriigile, Euroopa järelevalveasutusele või liikmesriigi järelevalveasutusele. ESRB jälgib hoiatustes ja soovitustes määratletud meetmete rakendamist.

Eesti Panga president osaleb hääleõigusliku liikmena ESRB haldusnõukogus. Samuti osaleb Eesti Pank tehnilise nõuandva komitee (ATC) ja selle alamtöögruppide tegevuses.

Vaata lisaks