Majandusuuringud Eesti Pangas

Eesti Panga majandusuuringud toetavad rahapoliitiliste ja finantsstabiilsusega seotud otsuste langetamist teaduspõhiselt. Kõrgel akadeemilisel tasemel uurimistöö ja uurimisprojektide praktiline suunitlus aitavad keskpangal võimalikult sisukalt osaleda majanduspoliitilises diskussioonis Eestis ja Euroopa Keskpankade Süsteemis. Lisaks annavad uuringud keskpangas sisendit majandusprognooside koostamisse ja finantsstabiilsuse hindamisse.

Eesti Panga peamised uurimisvaldkonnad:

  • makromajandus- ja pangandusmudelite süsteemi arendamine
  • rahapoliitika
  • finantssektor
  • reaalmajandus

Lisaks käsitleme teemasid, mis on olulised üldises majanduspoliitilises kontekstis.

Pangas koostatud uurimused avaldame Eesti Panga toimetiste ja Eesti Panga teemapaberite sarjades. Uuringute kõrge teadusliku taseme hoidmiseks avaldame uurimistöid ka rahvusvahelise levikuga eelretsenseeritavates ajakirjades ja esitleme uurimistulemusi teaduskonverentsidel. Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakond teeb tihedat koostööd akadeemiliste ringkondadega Eestis ja välismaal.