2016. aasta detsembris kasvas nii kaupade kui ka teenuste eksport

Postitatud:

13.02.2017

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta detsembris 65 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk suurenes aastatagusega võrreldes ligi kaks korda ja oli 74 miljonit eurot. Aasta lõpus kasvas kaubaeksport kiiremini kui -import (vastavalt 6% ja 5%), mistõttu  kaupade konto puudujääk vähenes 112 miljoni euroni. Teenuste konto ülejääk moodustas 186 miljonit eurot ja oli seega 32 miljonit euro võrra suurem kui aasta varem. Teenuste eksport kasvas tänu reisiteenuste ja muude teenuste ekspordi suurenemisele 11%, aga teenuste import kasvas vaid 6%. Esmase ja teisese tulu konto netoväljavool oli kokku 9 miljonit eurot. 

Detsembris oli jooksev- ja kapitalikonto kokku 58 miljoni euro suuruses ülejäägis. Seega on Eesti majandus olnud viimase üheksa kuu jooksul muu maailma suhtes netolaenuandja. 


1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2016. aasta neljanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 9. märtsil 2017.

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.


Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]