2017. aasta veebruaris jooksevkonto ülejääk taastus

Postitatud:

13.04.2017

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta veebruaris 49 miljoni euroga plussis. Erinevalt jaanuarist ei mõjutanud jooksevkontot veebruaris ühekordsed tegurid ja see taastus viimase aja tavapärasel tasemel. Kaupade ja teenuste konto ülejääk suurenes aastatagusega võrreldes üle kahe korra ja oli 91 miljonit eurot. Kaubaeksport kasvas 4%, import jäi aastatagusele tasemele, mistõttu kaupade konto puudujääk vähenes kaks korda ja oli 30 miljonit eurot. Teenuste konto ülejääk oli 121 miljonit eurot, 19 miljoni euro võrra suurem kui aasta varem. Suurenes nii teenuste eksport kui ka import – eksport kasvas 13%, import 10%. Esmase ja teisese tulu konto netoväljavool oli kokku 40 miljonit eurot. 

Veebruaris oli jooksev- ja kapitalikonto kokku 67 miljoni euro suuruses ülejäägis ehk Eesti majandus oli taas muu maailma suhtes netolaenuandja. 

1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku kombineeritud algallikate süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2017. aasta esimese kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 8. juunil 2017.


Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]