Aprillis oli jooksevkonto tasakaalulähedane

Postitatud:

13.06.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta aprillis 4 miljoni euro suuruses ülejäägis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk ulatus 21 miljoni euroni, mida oli 60 miljoni euro võrra vähem kui samal ajal aasta tagasi. Kuigi aasta võrdluses suurenes kaupade eksport 4% ja import 8%, tõi impordi kiirem kasv kaasa kaupade konto puudujäägi suurenemise 100 miljoni euroni. Teenuste eksport kahanes aasta võrdluses 3% peamiselt seetõttu, et veoteenuste väljavedu vähenes edasi, teenuste import aga suurenes 3%. Seetõttu vähenes ka teenuste konto ülejääk aasta võrdluses 20 miljoni euro võrra ja ulatus 120 miljoni euroni. Investeeringutulu ja muude tulude, st esmase ja teisese tulu netoväljavool oli aprillis 17 miljonit eurot, mis jäi aastatagusele tasemele.

Jooksev- ja kapitalikonto oli aprillis 20 miljoni euroga positiivne. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem vahendeid, kui sealt kaasasid. 

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2016. aasta teise kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 8. septembril 2016.

Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse. Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb6.html.


Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]