Ardo Hanssoni avasõna Eesti Panga 95. aastapäevale pühendatud Ragnar Nurkse loengu eel

Austatud professor Balcerowicz, Riigikogu esimees, Eesti Panga nõukogu esimees, ekstsellentsid, daamid ja härrad!

Aitäh teile, et olete täna tulnud tähistama Eesti Panga 95. aastapäeva ja avaldama austust maailmas seni kõige tuntumale Eesti päritolu majandusteadlasele – Ragnar Nurksele.

Kui Eesti Pank loodi, oli Eesti riik üheaastane ja Ragnar Nurkse, Tallinna Toomkooli eeskujulik õpilane, 11-aastane. Tollane „rahaminister“ Juhan Kukk on meenutanud, et Eesti Panga kui „rahvusliku emisjoni panga“ asutamine ja Eesti marga kullaga sidumine näitas sama suurt „julgust ja usku oma riikliku ja majandusliku iseseisvuse sisse“ kui vabadussõja alustamine.

Ragnar Nurkse alustas õpinguid Tartu Ülikoolis, kuid jätkas peatselt õpinguid Edinburghi Ülikooli majandusteaduskonnas ja hiljem Viinis. Kodumaa tunnustust noorele majandusteadlasele näitab Jüri Jaaksoni, tollase Eesti Panga presidendi murelik kiri, mille too saatis Nurksele 1938. aasta kevadel. Nurkse töötas siis Rahvasteliidus, praeguse ÜRO eelkäija-organisatsioonis, mis asus Genfis. Ma tsiteerin:

„Elumaksumuse tõus kolme viimase aasta jooksul on meil olnud suurem kui paljudes teistes meiega välisturgudel võistlevates riikides. Elumaksumuse tõusuga peavad tõusma ka palgad ning seoses sellega ka tootmiskulud, mille tagajärjel meie võistlusvõime väheneb. Kas see ei ole meile kardetav?“

Kahjuks me ei tea, millist nõu Nurkse Jaaksonile andis. Ja juba paari aasta pärast ei olnud see küsimus Eesti Panga jaoks enam eriti oluline.

Teise maailmasõja ajal pühendus Ragnar Nurkse inflatsiooni- ja vahetuskursside teemale. Sellel teemal avaldatud uurimuste põhjal peavad paljud autorid Nurkset rahvusvahelise majanduse valitsemissüsteemi – Bretton Woodsi süsteemi – üheks peaarhitektiks. Pärast sõda õpetas Nurkse kolmteist aastat kuulsas Columbia Ülikoolis New Yorgis. Ühtlasi uuris Nurkse peamiselt arenguökonoomika teemasid, pälvides selles vallas tunnustuse ka rahvusvahelise nõuandjana. Ta suri ootamatult ja võrdlemisi noorena (51-aastasena).

Kaasaegsete hinnangul iseloomustas Ragnar Nurkset põhjalik majandusteooria ja -praktika tundmine, originaalsed ideed ning selge visioon. Ta oli mees, kelle sarnaseid vajab ka tänane maailm.

Oma iseseisvuse taastanud Eesti valis reformide tee, mis oli ainulaadne kombinatsioon alalhoidlikkusest, uuendusjulgusest ja oma võimaluste piiride tunnetamisest. Eesti võttis taas suuna Euroopasse. Eesti Pank pühendus majanduse stabiliseerimisele ning Eesti raha vastu usalduse väljateenimisele ja hoidmisele.

Praegu on Euroopa Liit ja selle liikmesriigid Eesti peamised partnerid nii majanduses kui ka poliitikas. Eesti Panga jaoks on koostöö Euroopa Keskpankade Süsteemiga muutunud igapäevaseks, olgu see siis rahapoliitika kujundamise, finantsstabiilsuse või majanduse analüüsi vallas. Meil on seniolematult suur võimalus öelda sõna sekka meie väliskeskkonna kujunemises ning meie panust hinnatakse.

Muidugi on väikeriigi võimalustel Euroopa Liidu toimimises osaleda oma piirid. Väiksematel riikidel on vähem ressursse. Aga me võime neid piire avardada, kui paigutame oma ressursse parimal moel, kui õpime enda ja koostööpartnerite kogemustest ning teeme omavahel tõhusat koostööd.

Koostöö on eriti oluline praegu – ajal, mil Eestis ja meie ümber püsivad geopoliitilised pinged ja süveneb kindlusetus. Eriti nüüd on põhjust leida need aated, ideed ja eesmärgid, mis meid ühendavad, ning nende elluviimiseks koostööd teha. Soovin meile selleks jõudu ja head pealehakkamist.

Ma tänan teid veelkord.


Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni avasõna Eesti Panga 95. aastapäevale pühendatud Ragnar Nurkse loengu eel 4. novembril 2014 Eesti Panga Iseseisvussaalis. Kirjalik tekst võib erineda kõnest.