Eesti finantssüsteemi vastupanuvõime kriiside suhtes paraneb

Postitatud:

28.02.2019

Eesti Pank on lisanud LHV Panga elutähtsate teenuste osutajate nimekirja. Elutähtis teenus on teenus, mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist, ühiskonna toimimist või teiste elutähtsate või üldhuviteenuste pakkumist. Elutähtsate teenuste hulka loetakse ka makseteenus ja sularaharinglus. Sellesse nimekirja kuulumine kohustab panka tagama teatud mahus sularaha- ja makseteenused ka kriisi- ja hädaolukorras, näiteks küberrünnaku, terroriakti või tänavarahutuste ajal. Seni on elutähtsa teenuse pakkujad olnud Eestis Swedbank, SEB Pank ja Luminor Bank. LHV Panga lisandumisega paraneb Eesti finantssüsteemi vastupanuvõime kriiside suhtes veelgi.

Elutähtsa teenuse osutajatel on Eesti Pangaga kooskõlastatud plaanid kriisiolukordade ennetamiseks ja teenuse taastamiseks katkestuse korral. Selleks teevad pangad koostööd ka teiste kriitiliste valdkondade ettevõtetega ja riigiasutustega nagu politsei ja päästeamet.

Elutähtsa teenuse osutajate nimekiri vaadatakse üle vähemalt kord aastas. Nimekirja lisatakse pangad, kelle kaudu tehakse vähemalt 3,5% kõigist riigisisestest maksetest või kaardimaksetest. Samuti võetakse arvesse hoiuste mahtu ja sularaha väljastamise statistikat.

Elutähtsa teenuse osutajate määramise eesmärk on vähendada võimaliku hädaolukorra või elutähtsa teenuse katkemise mõju Eesti majandusele ja ühiskonnale.

Ka inimestel endil tasub kriisi- ja hädaolukordadeks jõudumööda valmis olla, samuti väiksemateks maksetõrgeteks. Näiteks võiks kaasas kanda võimalusel mitme panga pangakaarti kui ka veidi sularaha, sest ühe panga kaardimaksed ei pruugi alati toimida. Pikemate katkestuste puhuks võiks koju varuda veidi sularaha.


Lisateave:
Eva Vahur
Avalike suhete allosakond

Tel 668 0965, 5330 0619
[email protected]
[email protected]