Eesti maksebilansi jooksevkonto oli 2015. aasta novembris endiselt ülejäägis

Postitatud:

13.01.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta novembris 42 miljonit eurot. 2014. aasta novembriga võrreldes oli kaupade konto puudujääk suurem ja teenuste konto ülejääk väiksem. Kaupade ja teenuste eksport kahanes aasta võrdluses, import seevastu kasvas pisut. Teenuste ekspordi vähenemist mõjutas nii veo- kui ka reisiteenuste müügi kahanemine, teenuste impordi kasvu panustasid enim eestimaalaste reisid välismaale. Aasta lõpu poole hakati aktiivsemalt kasutama Euroopa Liidu fondidest  saadud investeerimis- ja muid toetusi. 

Jooksevkonto kiirhinnangu struktuur

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2015. aasta maksebilansi avaldab Eesti Pank 10. märtsil 2016 kell 8.00.

Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse. Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb6.html.


Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]