Eesti maksebilansi jooksevkonto oli oktoobris taas ülejäägis

Postitatud:

14.12.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta oktoobris 29 miljonit eurot. Kaupade konto puudujääk vähenes, kuna kaupade import kahanes kiiremas tempos kui eksport. Teenuste eksport ja import vähenesid samuti, kusjuures reisiteenuste käive pisut suurenes, veoteenuste ja kõigi ülejäänud teenuseliikide käive aga kahanes. Investeerimistulud olid samuti aastataguse ajaga võrreldes väiksemad, mis kajastab kahanenud kasumeid ja madalamaid intressimäärasid. Euroopa Liidu eelarvesse tehtud maksed olid suuremad kui aasta varem, kuid Euroopa Liidu struktuurifondidest saadud investeerimis- ja muud toetused kasvasid samuti. 

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2015. aasta maksebilansi avaldab Eesti Pank 10. märtsil 2016.

Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse.

Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid


Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]