Eesti Panga asepresidentidena jätkavad Ülo Kaasik ja Madis Müller

Postitatud:

31.03.2016

Eesti Panga nõukogu kinnitas teisipäeval keskpanga presidendi Ardo Hanssoni ettepanekul järgmiseks viieks aastaks ametisse asepresidendid Ülo Kaasiku ja Madis Mülleri.

Nõukogu langetas otsuse salajasel hääletusel ja otsus oli üksmeelne.

Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar ütles, et nõukogu hinnangul on asepresidendid oma tööd teinud hästi. „Praegune Eesti Panga juhatus töötab ühtse meeskonnana ning on suutnud muuta panga senisest avatumaks ja tõhusamaks. Eesti Panga sõnal on kaalu nii Eesti majanduspoliitika kui ka Euroopa rahapoliitika aruteludes,“ lisas Laar.

Asepresidentide kandidaadid esitanud keskpanga presidendi Ardo Hanssoni sõnul lähtus ta ettepanekus sellest, et mõlemad asepresidendid on oma tööd hästi teinud nii individuaalselt kui ka meeskonna liikmetena.

Asepresident Ülo Kaasik vastutab rahapoliitiliste otsuste ettevalmistamise ja majandusuuringute eest. Lisaks vastutab ta Eesti Panga finantsarvestuse ja –aruandluse, infotehnoloogilise töökeskkonna kujundamise ning välismajandusstatistika ja finantssektori statistika kogumise, käitlemise ja avaldamise eest. Asepresident Madis Müller juhib Eesti Panga tegevusi finantsstabiilsuse hoidmisel ning vastutab keskpanga arveldussüsteemide töökindla ja kuluefektiivse toimimise eest. Samuti vastutab asepresident Müller rahapoliitiliste otsuste täideviimise ja Eesti Panga finantsvarade juhtimise eest, koordineerib sularaharinglust korraldavaid tegevusi ning keskpanga füüsilise töökeskkonna turvalisuse valdkonda.

Nõukogu otsustas seada asepresidentidele tegevuspiirangud peale ametiaja lõppu tulenevalt vastavatest nõuetest Euroopa Keskpangaga seotud töös, mille kohaselt ei tohi nad huvide konflikti olemasolul aasta jooksul töötada finantssektoris. Asepresidentide hüvitis tegutsemispiirangu kehtimise ajal on 80 protsenti nende ametipalgast.

Ülo Kaasiku järgmine ametiaeg algab 9. juulist ja Madis Mülleri ametiaeg 1. septembrist.

Lisaks kinnitas nõukogu Eesti Panga 2015. aasta aastaaruande, mida keskpanga president Ardo Hansson esitleb Riigikogus 3. mail. Keskpanga president andis teisipäevasel istungil nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala majandusolukorrast, samuti esitleti nõukogule Eesti majanduse rahastamise ülevaadet.

Eesti Panga nõukogu järgmine korraline istung toimub 26. aprillil.


Pildid Eesti Panga juhatusest asuvad keskpanga fotopangas.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]