Eesti Panga avatud seminar käsitleb keskkonnamaksude mõju leibkondadele

Postitatud:

21.09.2009

Eesti Pank korraldab neljapäeval, 24. septembril kell 13.00-14.30 Tallinnas Reval Hotel Centrali konverentsikeskuses avatud seminari, kus Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorand HELEN POLTIMÄE tutvustab oma uurimustööd keskkonnamaksude mõjust erineva sissetulekuga leibkondadele Eestis.

Seminari alguses annab Eesti Panga asepresident Märten Ross Helen Poltimäele üle Urmas Sepa mälestusele pühendatud Eesti Panga teaduspreemia, mille väärtuseks on 35 000 krooni. Seejärel tutvustab autor oma magistritööd "Keskkonnamaksude mõju leibkondade tulujaotusele", mis on teadaolevalt esimene põhjalik sellealane uuring Eestis.

"Viimastel aastakümnetel on keskkonnaprobleemide ohjamise populaarseks instrumendiks olnud keskkonnamaksud. Samas on nende kasutamine olnud piiratud, kuna kardetakse negatiivset mõju riigi konkurentsivõimele ning ebaproportsionaalselt suurt mõju vaesemale elanikkonnale. Eesti peamiseks keskkonnamaksuks on kütuseaktsiis, mis moodustas 2006. aastal 98 protsenti keskkonnamaksude laekumisest. Läbiviidud arvutused näitavad, et üldine keskkonnamaksudest tulenev maksukoormus ei ole perioodil 2000-2007 oluliselt muutunud," tutvustas oma uuringu tulemusi Poltimäe.

Seminar toimub Reval Hotel Centrali (Narva mnt 7c Tallinn) konverentsikeskuses ruumis Studio 3. Seminarile saab registreeruda vabade kohtade olemasolul kuni 22. septembrini. Palume oma osalemisest teatada majandusuuringute osakonna assistendile Eve Mäginile telefonil 6680 758 või e-kirja teel [email protected]. Täpsem info seminari ja uurimustöö kohta on avaldatud Eesti Panga kodulehel.

Urmas Sepa mälestusele pühendatud Eesti Panga teaduspreemia eesmärgiks on väärtustada õpinguid teaduskraadi omandamiseks, ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas ning avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest. Urmas Sepp (1956-2002) oli alates 1993. aastast Eesti Panga majandusuuringute osakonna juhataja. Teaduspreemiat antakse välja 2003. aastast. Teaduspreemia konkursi tingimuste kohta saab täpsemat infot Eesti Panga kodulehelt.