Eesti Panga teaduspreemia pälvis Artemi Beljakov

Postitatud:

30.10.2023

Keskpanga tänavuse teaduspreemia pälvis Artemi Beljakov (TalTech) magistritöö eest, milles ta analüüsib töötajate haridustaseme vastavust töökohtade vajadustele Eesti tööturul. Uuring annab uut ja põhjalikku infot selle kohta, kui palju on Eestis töötajaid, kelle haridus ei vasta töökoha nõuetele.

Esikoha pälvinud uurimistöös „Haridustaseme ja töökohtade mittevastavus – mõju individuaalsetele sissetulekutele Eestis“ uuriti, kuidas mõjutab inimese individuaalset sissetulekut tema üle- või alaharitus võrreldes töökohal nõutava kvalifikatsiooniga. Samuti analüüsiti uurimuses haridustasemete ja töökohtadel kehtivate hariduslike nõuete mittevastavuse tuvastamise meetodeid ja võimalikke tegureid, mis võivad mõjutada üle- või alaharituse seoseid sissetulekuga.

Teaduspreemia võitnud uurimustöö on Eesti jaoks oluline, kuna meil on võrreldes teiste Euroopa riikidega suhteliselt suur osakaal selliseid töötajaid, kelle haridustase on kõrgem kui nende töökohal nõutav haridustase. Uurimistöö annab varasemate samateemaliste uuringute täiendusena uuemat ja põhjalikumat infot selle kohta, kui palju on Eestis töötajaid, kelle haridus ei vasta nende töökoha nõuetele. 2009.–2019. aasta andmetele tuginedes leidis autor, et haridusalane mittesobivus on Eestis sarnane varasemates uuringutes leituga. Samal ajal selgus, et alaharitute palk on madalam, kui varasemates uuringutes on tuvastatud.

Teaduspreemia konkursitöid hinnanud komisjon nimetas võidu pälvinud uurimuse tugevustena süsteemset teemakäsitlust ja väga heal tasemel analüüsi. Teadustööd kaitsti 2023. aasta kevadel edukalt TalTechi majandusteaduskonnas. Preemiasumma suurus on 2000 eurot. Võidutööga saab lähemalt tutvuda TalTechi uurimistööde digikogus.

Kokku esitati Eesti Panga teaduspreemia konkursile sel aastal seitse teadustööd. Uurimusi hindas komisjon, kuhu kuulusid Eesti Panga, Tartu Ülikooli ja TalTechi esindajad.

Taustinfo

Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemiat annab Eesti Pank 2023. aastal välja 21. korda. Teadustööde konkursiga soovime avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest, ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas ning väärtustada õpinguid, mille eesmärk on omandada teaduskraad. Urmas Sepp (1956–2002) oli aastatel 1993–2002 Eesti Panga makromajanduse, hiljem majandusuuringute osakonna juhataja.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 5692 0930
Meediapäringud [email protected]