Eesti Panga teaduspreemia pälvisid Anne Lauringson ja Kaspar Ojasoo

Postitatud:

29.10.2013

Eesti Panga teaduspreemia doktoritöö kategoorias suurusega 2300 eurot võitis 2013. aastal Anne Lauringson uurimusega, mis käsitleb töötushüvitiste mõju Eesti tööturu väljunditele kriisiperioodil. Teaduspreemia magistritöö kategoorias suurusega 1300 eurot võitis Kaspar Ojasoo uurimusega, mis käsitleb pikaajalist väärtusinvesteerimist langevatel aktsiaturgudel.

Anne Lauringsoni uurimus „The impact of the generosity of unemployment benefits on Estonian labour market outcomes in a period of crisis“ käsitleb seda, kuidas mõjutas töötushüvitiste suurus ning maksmise perioodi pikkus tööturuväljundeid sügava kriisi perioodil Eestis aastatel 2008–2010. Anne Lauringsonile anti Tartu Ülikoolis majandusteaduse doktorikraad 2012. aastal.

Kaspar Ojasoo käsitleb uurimistöös fundamentaalanalüüsil põhinevat väärtusinvesteerimist Kesk- ja Ida-Euroopa aktsiaturgudel aastate 2007–2009 langusperioodil. Kaspar Ojasoole anti Tartu Ülikoolis majandusteaduse magistrikraad samuti 2012. aastal.

Eesti Panga teaduspreemia antakse võitjatele üle 13. detsembril Tallinnas toimuval rahvusvahelisel finantskonverentsil ”Nordic-Baltic Financial Linkages and Challenges”.

Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia annab Eesti Pank 2013. aastal välja üheteistkümnendat korda. Teadustööde konkursi eesmärk on ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas, avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest ja väärtustada teaduskraadi omandamise õpinguid. Alates 2011. aastast antakse teaduspreemia välja kahes kategoorias – doktoritööl põhineva või doktoriõpingute raames läbi viidud uurimistöö ning magistri väitekirjal põhineva või magistriõpingute raames läbi viidud uurimistöö eest. 

Urmas Sepp oli alates 1993. aastast Eesti Panga makromajanduse, hiljem majandusuuringute osakonna juhataja.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]