Eesti Panga teaduspreemia pälvisid Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets ja Magnus Piirits

Eesti Panga teaduspreemia doktoritöö kategoorias suurusega 2300 eurot võitsid 2014. aastal Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp ja Tarvo Vaarmets investeerimiskäitumise teemalise uurimusega. Teaduspreemia magistritöö kategoorias suurusega 1300 eurot võitis Magnus Piirits uurimusega pensionisüsteemi reformidest ja nende põlvkondade vahelistest mõjudest.

Doktoritöö kategoorias võidu pälvinud uurimuses „The Brilliant Mind of Investors“  analüüsiti seda, kuidas mõjutab erinev hariduslik taust investeerimiskäitumist. Töö autorid Kristjan Liivamägi ja Tarvo Vaarmets õpivad Tallinna Tehnikaülikoolis majanduse õppekava doktorantuuris, Tõnn Talpsepale on antud doktorikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Magistritöö kategooria võidutöös „Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil“ hinnati seda, millised on Eesti pensionisüsteemi reformide ja võimalike tulevikustsenaariumite põlvkondade vahelised mõjud ja kas reformid on seadnud mõne põlvkonna ebavõrdsesse olukorda. Magnus Piiritsale anti majandusteaduse magistrikraad Tartu Ülikoolis 2014. aastal.

Eesti Panga teaduspreemia antakse võitjatele üle täna, 4. novembril Eesti Pangas toimuval professor Ragnar Nurkse mälestusele ja Eesti Panga 95. aastapäevale pühendatud avalikul loengul „The euro in a comparative perspective“, mille peab Poola endine asepeaminister, rahandusminister ja keskpanga president ning praegune Varssavi Majanduskooli majandusprofessor Leszek Balcerowicz. 


Loe täpsemalt Ragnar Nurksele pühendatud loengusarja ja professor Leszek Balcerowiczi kohta

Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia annab Eesti Pank 2014. aastal välja kaheteistkümnendat korda. Teadustööde konkursi eesmärk on ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas, avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest ja väärtustada teaduskraadi omandamise õpinguid. Alates 2011. aastast antakse teaduspreemia välja kahes kategoorias – doktoritööl põhineva või doktoriõpingute raames läbi viidud uurimistöö ning magistri väitekirjal põhineva või magistriõpingute raames läbi viidud uurimistöö eest. Uurimistööde tulemuste kohta saab täpsemat infot küsida allolevatel kontaktidel.

Urmas Sepp oli alates 1993. aastast Eesti Panga makromajanduse, hiljem majandusuuringute osakonna juhataja.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee