Eesti Panga teaduspreemia pälvisid Tarmo Puolokainen, Janely Põllumägi ja Mykola Herasymovych

Postitatud:

16.10.2018

Eesti Panga teaduspreemia doktoritöö kategoorias võitis Tarmo Puolokainen uurimuse eest, milles hinnatakse päästeteenistuste töö tulemuslikkust. Magistritöö kategoorias hinnati parimateks Janely Põllumäe magistritöö, mis selgitab krediitkaardi omamist krediidikõlblike pangaklientide poolt ja intressi teeniva limiidi suurust Eestis, ning Mykola Herasymovychi magistritöö krediidihindamise mudelitest.

Doktoritöö kategoorias võidu pälvinud uurimuses „Public Agencies’ Performance Benchmarking in the Case of Demand Uncertainty with an Application to Estonian, Finnish and Swedish Fire and Rescue Services“ hinnati ja võrreldi päästevaldkonna töö tulemuslikkust kolmes riigis: Eestis, Soomes ja Rootsis. Uurimuses jõuti kahele peamisele järeldusele. Esiteks tuleks päästeüksuste ressursside jaotamisel arvestada nõudluse ebakindlusega. Teiseks leiti, et nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis on alavarustatud päästeüksuste osakaal vähenemas, ehkki seda tuleks edaspidi üksikasjalikumalt uurida, kuna ühe meetodi alusel alavarustatuks hinnatud päästeüksused ei pruukinud saada sama hinnangut teise meetodi alusel. Tarmo Puolokaineni uurimusele tõid doktoritööde kategoorias tunnustuse eeskätt põhjalik teemakäsitlus, süsteemne analüüs ja uurimismeetodi uudsus. Praktilise väljundina pakub uurimistöö uusi võimalusi parandada avaliku sektori asutuste juhtimisotsuseid.

Janely Põllumäe uurimuse „Krediitkaardi omamist ja limiidikasutust selgitavad tegurid“ tugevus on heal tasemel empiiriline analüüs, milles hinnatakse krediitkaartide kasutamist selgitavaid tegureid Heckmani valikumudeli abil. Sel viisil saab arvesse võtta asjaolu, et krediitkaardi omamist mõjutavad tegurid võivad erineda intressi teeniva limiidi suurust mõjutavatest teguritest. Mykola Herasymovychi magistritöö „Optimizing Acceptance Threshold in Credit Scoring using Reinforcement Learning“ märgiti ära eeskätt tänu uudsete analüüsimeetodite rakendamisele. Töös kasutati krediidiskooride hindamiseks masinõppemeetodit, mida pole krediidihindamise mudelite puhul varem kasutatud.

Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia annab Eesti Pank 2018. aastal välja kuueteistkümnendat korda. Teadustööde konkursiga soovitakse avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest, ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas ning väärtustada õpinguid, mille eesmärk on omandada teaduskraad. Alates 2011. aastast on teaduspreemiat välja antud kahes kategoorias: doktoritööl põhineva või doktoriõpingute raames läbi viidud uurimistöö ning magistriväitekirjal põhineva või magistriõpingute raames läbi viidud uurimistöö eest.

Urmas Sepp (1956–2002) oli alates 1993. aastast Eesti Panga makromajanduse, hiljem majandusuuringute osakonna juhataja.


Lisateave:
Eva Vahur
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965
E-post: [email protected]