Eesti Pank algatas keskpanga digiraha tehnoloogia uurimisprojekti

Postitatud:

02.10.2020

Eesti Pank alustas koos tehnoloogiafirmadega Guardtime ja SW7 Goup mitmeaastast koostööd, et uurida Eesti e-riigi alustehnoloogia tehnilist sobivust keskpanga digiraha opereerimisel.

Keskpanga digiraha annaks teoreetiliselt inimestele ja ettevõtetele kommertspanga kontol ja sularaha kõrval uue võimaluse raha hoiustamiseks ja kasutamiseks. Keskpanga digiraha oleks selles mõttes sarnane sularahaga, sest mõlemal juhul tekib nõudeõigus keskpanga suhtes ehk keskpank tagab otse raha väärtuse.

Finantsteenuste ja tehnoloogia kiirest arengust johtuvalt on muutunud ka tarbijate makse-eelistused ja erinevad keskpangad alustanud uuringuid, millised võiksid olla sobivad tehnoloogiad digiraha kasutuselevõtuks. Euroopa Keskpanga nõukogu eelmise nädala otsuse kohaselt hakkavad euroala keskpangad koordineeritult uurima keskpankade digiraha väljastamise plusse ja miinuseid ning digiraha võimalikke lahendusi.

Eesti Panga uurimisprojekti eesmärgiks on selgitada, kas Eesti e-riigi alustehnoloogial KSI plokiahelal põhinev lahendus sobiks teoreetiliselt keskpanga digiraha taristu käigushoidmiseks. Samuti uurib keskpank sama projekti raames, milliseid uusi makselahendusi oleks tehniliselt võimalik pakkuda, kui kasutada eID ja teisi Eesti e-riigi lahendusi. Uurimisprojekti raames ei tehta valikuid konkreetsete tehnoloogiate kasuks.

„Eesti Pank väikse keskpangana valib hoolikalt, millistesse euroala keskpankade arendusprojektidesse suudame sisukalt panustada. Eestis on aastate jooksul tekkinud unikaalne oskusteave, kuidas hoida käimas turvalist, privaatset ja efektiivset e-riiki. Eesti unikaalne kogemustepagas annab hea tõuke selleks, et käivitada tehnoloogiliste võimaluste uurimiseks projekt koos tehnoloogiafirmadega SW7 ja Guardtime. Viimane on Eesti riigi pikaaegne koostööpartner plokiahela valdkonnas ning omas vallas maailma täielik tipp,“ ütles Eesti Panga maksesüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt.

Eesti Panga, Guardtime’i ja SW7 uurimisprojekt koosneb mitmest erinevast faasist ja kestab esialgse kava kohaselt umbes 2 aastat. Eelkõige uuritakse, kuidas üles ehitada skaleeruv, praktikas rakendatav ning krüptograafiliselt kindel platvorm keskpanga digiraha nõuete rahuldamiseks, täites seejuures rangeid nõudeid kiiruse, turvalisuse, privaatsuse ja säilenõtkuse osas.

Keskpanga digiraha uurimisprojekt on  esimene praktiline näide Eesti Panga uuest strateegilisest suunast, mille raames otsib keskpank erasektorist koostöövõimalusi ja uurimisteemasid, mis soodustavad Eesti finants- ja maksekeskkonna arengut.

Reedel avaldas Euroopa Keskpank põhjaliku raporti, milles analüüsitakse stsenaariume, millest lähtuvalt võiks Euroopa Keskpank kaaluda digitaalse euro kasutuselevõttu. Raport uurib stsenaariumite valguses digitaalse euro plusse ja miinuseid ning erinevaid omadusi ja valikuvõimalusi koos laiema mõjuga finantssüsteemile ning keskpanga põhitegevustele. Raport inglise keeles on leitav: https://www.ecb.europa.eu/euro/html/digitaleuro-report.en.html

Lisateave:

Viljar Rääsk
Kommunikatsioonijuht
Eesti Pank
6680 745, 5275 055
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]