Eesti Pank hakkab avaldama välisreiside statistikat

Alates sellest aastast hakkab Eesti Pank avaldama välisreiside statistikat, mis on kogutud uudsel mobiilpositsioneerimise meetodil. Statistika aegread koos kommentaariga avaldab keskpank 9. märtsil.

Mobiilpositsioneerimiseks kasutatakse telefoni rändlus- ehk roaming-toiminguid (kõne, SMS, andmesideoperatsioon vms) välisriigi mobiilioperaatori levipiirkonnas, mille abil tehakse kindlaks inimese viibimine välisreisil.

Välisreiside statistikat hakkab Eesti Pank avaldama kvartalite kaupa kahes tabelis, millest üks kajastab Eesti elanike välisreise ja teine välismaalaste reise Eestisse. Andmed avaldatakse 30 olulisema riigi arvestuses ja peale reiside arvu (sh mitmepäevareisid) avaldatakse ka reiside kestuse andmed. Välisreiside statistika kajastab andmeid alates 2008. aastast.

Uus andmekogumismetoodika valmis Eesti Panga ja Tartu Ülikooli teadlasi kaasava OÜ Positium LBS koostöös. Mobiilpositsioneerimise andmeid kogub ja töötleb OÜ Positium LBS, kes saab telefonioperaatoritelt andmeid kodeeritult, mis tagab telefonikasutajate privaatsuse. Metoodika täpsem kirjeldus koos statistikaga avaldatakse Eesti Panga kodulehel.

Rahvusvaheline turism moodustab teenuste väliskaubandusest ligikaudu neljandiku ja on seega Eesti majanduse oluline osa. Eesti Pank kasutab välisreiside statistikat maksebilansi jooksevkonto reisiteenuste ekspordi ja impordi arvutamisel. Välisreiside statistika kohta avaldab Eesti Pank kommentaari korra aastas, kui avaldatakse IV kvartali ehk terve kalendriaasta andmed. Statistilisi andmeid hakkab keskpank avaldama korra kvartalis.

Välisreiside 2008.-2011. aasta kvartaalse statistika avaldab Eesti Pank oma kodulehel 9. märtsil kell 12. Järgnevate perioodide andmed avaldatakse 18. mail (I kvartal 2012), 17. augustil (II kvartal 2012) ja 19. novembril (III kvartal 2012).

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 6680 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud:
press [at] eestipank.ee