Eesti Pank kutsub kujundama 2eurost pühendusmünti „Eesti kirjakeel 500“

Postitatud:

24.01.2024

Eesti Pank kutsub osalema 2eurose erikujundusega käibemündi „Eesti kirjakeel 500“ kujunduskonkursil. Kavandeid ootab keskpank hiljemalt 28. veebruaril kell 12. Mündid lastakse ringlusesse 2025. aasta esimeses pooles.

Eesti Pank laseb 2025. aasta alguses ringlusse erikujundusega 2eurose käibemündi, mis on pühendatud Eesti kultuuri erakordsele ajaloolisele tähisele — esimese eesti keelt sisaldanud trükise ilmumisest ning Eesti kirjakultuuri algusest möödub 500 aastat.

Kujunduskonkursi võitja autoritasu on 3000 eurot. Teise koha saanud kavandi autorile makstakse 2000 ja kolmanda koha töö autorile 1000 eurot.

Eesti Pank ootab kujunduskonkursist osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive.

Kujunduskonkursile esitatavad kavandid tuleb esitada mustvalgena; täpsemalt on nõuded kirjas kujunduskonkursi tingimustes.

Iga osaleja võib esitada mitu kavandit, kuid kujunduskavandi erinevaid variatsioone ei loeta eraldi kavanditeks. Kõik kujunduskavandid tuleb esitada eraldi lehel ja varustada märgusõnaga. Igale kavandile tuleb lisada erinev märgusõna ning suletud ümbrik autori andmetega.

Kujunduskavandid, mis ei vasta tehnilistele või muudele konkursi tingimustele, tunnistatakse mittevastavateks ja neid ei hinnata.

Kavandid tuleb saata Eesti Panka hiljemalt 28. veebruaril 2024 kell 12. Konkursi tulemused avalikustab keskpank hiljemalt 2024. aasta keskpaigas.

2025. aastal emiteerib Eesti Pank ka kolm hõbemünti, mis on pühendatud Otto Strandmani 150. sünniaastapäevale, Lilli Suburgile sarjast „Silmapaistvad Eesti naised“ ning soomepoistele sarjast „Vastupanu“.

Kujunduskonkursi tingimused

Vaata „Eesti kirjakeel 500“ 2eurose pühendusmündi kujunduskonkursi täpseid tingimusi.

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide* vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need keskpanga veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.

* Eesti Pank jäädvustab müntidel ajalooliste sündmuste kõrval ka teemasid, mis kestavad ja elavad meiega koos. Näiteks jõudsid 2023. aastal ringlusse erikujundusega 2eurosed, mis on pühendatud Eesti rahvuslind suitsupääsukesele. Selliseid erikujundusega münte nimetatakse pühendusmüntideks. Pühendusmüntidega austame ja peame meeles eelkõige Eesti või kogu Euroopa jaoks olulisi sündmusi, inimesi või teemasid.

Lisateave:
Piret Luhakooder
sularaha- ja taristuosakond
668 0791
[email protected]

Gerli Rauk
kommunikatsioonispetsialist
668 0842
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]