Eesti Pank kutsub looma kujundust rahvuslillele pühendatud 2eurosele

Postitatud:

16.02.2023

Eesti Pank kuulutab välja konkursi, et leida kujundus 2eurosele käibemündile, mis pühendatakse Eesti rahvuslillele rukkilillele. Kavandeid ootab keskpank hiljemalt 14. aprillil kell 12. Münt lastakse ringlusse 2024. aastal.

Eesti Pank ootab pühendusmündi kujunduskonkursist osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive. Üks autor võib konkursile esitada ka mitu kavandit. Kavandid tuleb saata Eesti Panka hiljemalt 14. aprillil 2023 kell 12. Konkursi tulemused avalikustab keskpank hiljemalt augustis.

Kujunduskonkursi võitja autoritasu on 2500 eurot. Teise koha saanud kavandi autorile makstakse 1500 ja kolmanda koha töö autorile 1000 eurot.

Vaata 2eurose pühendusmündi „Rahvuslill rukkilill“ kujunduskonkursi täpseid tingimusi.

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide* vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need keskpanga veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.

* Eesti Pank jäädvustab müntidel ajalooliste sündmuste kõrval ka teemasid, mis kestavad ja elavad meiega koos. Näiteks jõudsid eelmisel aastal ringlusse erikujundusega 2eurosed, mis on pühendatud Ukrainale ja vabadusele. Selliseid erikujundusega münte nimetatakse pühendusmüntideks. Pühendusmüntidega austame ja peame meeles eelkõige Eesti või kogu Euroopa jaoks olulisi sündmusi, inimesi või teemasid.

Lisateave:

Katrin Vahopski
sularaha- ja taristuosakond
668 0646
[email protected]

Hanna Jürgenson
kommunikatsioonispetsialist
5692 0930
[email protected]

Meediapäringud: [email protected]